Forbedringer 10.13.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Avrunding av Mva-beløpOrdrelinje
Mva-beløp på ordrelinje avrundes ikke lenger ved sending til Visma.net AutoInvoice. Dette reduserer faren for mislykkede valideringer som følge av MVA-feil.
Samlefakturaer-referansefelt
For å forbedre Samlefakturaer-funksjonaliteten for Visma.net AutoInvoice er følgende felt nå lagt til i XML-filen:
  • Vår ref.
  • Deres ref.
  • Ordrenr hos k/l
  • Selger/innkjøper
Funksjonaliteten i Visma Business tillater bare at ett sett av disse referansene sendes. Referansefeltene for første Ordre på fakturaen brukes derfor som referanse på alle ordrene i Samlefakturaer.
Samlefakturaer med Bruddkolonner
Ved tilfeller av BruddkolonnerSamlefakturaer-ordrelinjer ble Bruddkolonner tidligere lagt til i XML-filen som ordrelinjer uten Beløp, noe som potensielt kunne føre til valideringsfeil. Bruddkolonner vises ikke lenger i XML ved sending av Samlefakturaer til Visma.net AutoInvoice.
Timeout ved sending
Timeout-feilmeldingen som kan komme ved sending av store filer til Visma.net AutoInvoice har blitt forbedret. Det informeres nå bedre om hva som må gjøres videre.

Ordre

Produksjonsordre, krasj ved fakturamottak
Når du angir Partinr på en produksjonsordrelinje, krasjer ikke Visma Business lenger under fakturamottak.
Kredittkontroll
Løst et problem relatert til feil akkumulering av kredittgrense. Reservasjonsradene for blokkert ordre ble ikke korrekt oppdatert ved økning av Kredittgrense. Som en følge av dette, viste Ordrestatus i noen tilfeller at ordren var klar for fakturering, selv etter at fakturering var utført.
Etiketter
Ordrevedlegg ble feilaktig skrevet ut ved utskrift av etiketter. Dette er nå løst slik at etiketter ikke inkluderer ordrevedlegg.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.