Forbedringer 10.13.0 - Bokføring

Dokumentviser

Visma Business krasjer under åpning av Dokumentviser
I noen tilfeller krasjet Visma Business hvis Dokumentviser ble åpnet fra feltet Kredit beløp i tabellen Leverandørtransaksjon. Dette er nå løst.

Merverdiavgift

Feilmelding ved godkjenning av Mva-melding
Det oppstod en feil under godkjenning av en Mva-melding hvis MVA-skjemaet inneholdt en IF-setning med formler. Dette er nå løst.
Krasj ved godkjenning av Mva-melding
Under spesielle omstendigheter kunne det oppstå et krasj ved godkjenning av Mva-melding. Dette er nå løst.

Visma.net AutoPay

Valutagevinst/-tap på utgående betalinger
Valutagevinst/-tap bokføres nå korrekt for utlignede utbetalinger.
Støtte for Bankgirot og PlusGirot
Sending av utgående betalinger er nå utvidet til å håndtere de svenske bankkontoformatene Bankgirot og PlusGirot.
Utgående betalinger, når bare Postgiro var fylt ut
Opplasting av utgående betalinger var ikke mulig til leverandører som hadde fylt ut feltet Postgiro, men ikke feltet Bankkonto. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.