Endrede funksjoner 10.13.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Opplastingssvar
Opplastingssvar for vellykkede opplastinger til Visma.net AutoPay endret til meldingsboks, for å forbedre behandlingen av ulike filformater i samme opplasting.
Kontrollere at samme fil ikke lastes ned flere ganger
Visma.net AutoPay sender en påminnelsesmelding hvis filer ikke er lastet ned innenfor en gitt tid. For å sørge for at den samme filen ikke importeres flere ganger til Visma Business, utføres det nå en kontroll mot feltet "lastDownloadedOn".
Bunt for inngående betalinger bruker nå <ValueDate> fra importfil
Når en bunt for inngående betalinger blir opprettet, hentes datofeltene nå fra <ValueDate>-feltet i importfilen, ikke fra <BookingDate>-feltet som tidligere. Valuteringsdato-feltet i Bunt-tabellen blir oppdatert fra <ValueDate> under <Payment>-tag. Om denne ikke finnes, vil <ValueDate> fra første <PaymentLine> bli benyttet.
Endring i skjermbilde for AvtaleGiro
Standard norske skjermbilder for generering av betalingsforslag for AvtaleGiro har blitt endret til å skjule åpne poster hvor:
  • Forfallsdato er mindre enn 9 dager frem i tid (siden dette er varslingsfristen for betaler)
  • Transaksjoner hvor betalingsforslag er generert


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.