Forbedringer 10.12.0 - Teknisk

Visma User Directory

VUD-eksportveiviseren mislykkes for en tilordnet bedrift
VUD-eksportveiviseren mislyktes hvis en bedrift ble tilordnet en eksisterende bedrift med et annet navn. Dette er nå løst.

Eksport er ikke støttet når Visma.net er aktivert i Visma User Directory.

VUD Timeout feilmelding
Vi har gjort endringer på VUD integrasjonen som vil redusere visningen av en timeout-feilmelding som ble vist for noen brukere dersom datamaskinen hadde stått inaktiv for mer enn 10 minutter.

Installasjon

Hvis du bare installerer VUD, mislykkes SQL Server-kontrollen
Hvis bare VUD ble valgt for installasjon, og Microsoft SQL Server ikke var localhost, ville konfigurasjonssiden rapportere at det ikke var mulig å koble til databasen. Dette er nå løst.
SQL-feil ved oppretting av en bedriftsdatabase med eksisterende Bedriftsnr
Systemet kontrollerer nå om en database med det foreslåtte Bedriftsnr eksisterer på databaseserveren, før det prøver å opprette databasen i Innstillings- og integrasjonsveiviser
Microsoft Message Queuing (MSMQ)
Microsoft Message Queuing (MSMQ) ble ikke installert på datamaskiner med Windows 10. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.