Forbedringer 10.12.0 - Logistikk

Ordre

Kostpris på salgsordre slettet
Endring av Pris på et produkt merket med Unntas lagerh., i en allokert innkjøpsordre, førte til at Kostpris på salgsordren ble slettet. Kostpris oppdateres nå på riktig måte i salgsordren.
Unntas fra Ferdigmelding i tabellen Plukkliste
Det var mulig å ferdigmelde ordren fra Ferdigmeld-behandlingen i Plukkliste tabellen, selv om ordren var unntatt fra Ferdigmelding i Ordrestatus-behandlingen.
Ordretype endret etter fakturering
Ved fylling av negativt Vareparti som var opprettet av ordretype 3, ble ordretype for aktuell ordre automatisk endret til 2. Ordretype blir nå ikke lenger endret.
Generer innkjøps/produksjonsordrer
Ved kjøring av behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer, etter å ha skrevet inn et leverandørnummer på ordrelinjen manuelt, ble leverandørnummeret feilaktig hentet fra tabellen Lagersaldo i stedet. Nå blir leverandørnummeret bare hentet fra tabellen Lagersaldo hvis alternativet Bruk normal leverandør fra lagersaldoer er valgt.

Visma.net AutoInvoice

Forbedret feilmelding for Visma.net AutoInvoice
Feilmeldingen som ble vist hvis enten Internett-tilkoblingen eller serveren for Visma.net AutoInvoice var nede, er forbedret.
Fakt.gebyrgrenseKreditnota
Det tas nå hensyn til Fakt.gebyrgrense for Kreditnota ved sending av fakturaer til Visma.net AutoInvoice.
Fakt. iht. plan og Fakturadato fra faktureringsplan
Ved bruk av Fakt. iht. plan i kombinasjon med utskriftsalternativet Fakturadato fra faktureringsplan, ble ikke fakturaer sendt til Visma.net AutoInvoice. Det var heller ikke mulig å sende på nytt. All fakturering med denne kombinasjonen håndteres nå på riktig måte.
Ugyldig Lev.dato
Ved fakturering av direkte ordrer eller ordrelinjer merket med Unntas lagerh. inneholder ikke lenger XML-filen en leveringsdato i linjedetaljene. Tidligere førte det til en ugyldig dato som kunne forårsake valideringsfeil.
Kredittmåneder i Betalingsbetingelse
Betalingsbetingelse som omfatter Kredittmåneder beregnes nå på riktig måte når du angir Forfallsdato i XML-filen.

Produkttransaksjon

Regnsk. år/per.Trans.type 3 og 5
Vi har løst et problem med at verdien i feltet Regnsk. år/per. i tabellen Produkttransaksjon ble endret etter at transaksjonen ble realisert. Dette kunne skje hvis innkjøpsordren ble realisert i en annen regnskapsperiode.

Realisasjonsjournallinje

Realisasjonsjournallinje – Utleieordre
Når et produkt ble Tilbakelevert eller Kassert på ordrelinjen, ble ikke Realisasjonsjournallinje oppdatert på riktig måte. Dette er nå løst.
Realisasjonsjournallinje – Ordretype 2 og 3
Feltene Lagerbevegelse og Lagerverdi i tabellen Realisasjonsjournallinje ble ikke oppdatert riktig for ordretype 2 - Direkteordre og 3 - Kontantordre. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.