Forbedringer 10.12.0 - Bokføring

Merverdiavgift

Feilmelding ved godkjenning av Mva-melding
Det oppstod en feil under godkjenning av Mva-melding hvis skjemaet inneholdt IF-setninger. Dette er nå løst.

Kontrollkolonner

Opprettet-felter
Feltene Opprettet av bruker, Opprettet dato og Oppr. kl ble ikke oppdatert riktig i tabellene Åpen kundepost og Åpen leverandørpost. Dette er nå løst.

Selvstendig næringsdrivende i Norge

Rapport for selvstendig næringsdrivende
En ny beregningsmetode er introdusert i oppsett for utskrift av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende leverandører. Bare leverandører som krever 25 % mva., støttes for øyeblikket. Du finner oppsettene under Rapport i Bokføring, og de er bare i bruk på det norske markedet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.