Forbedringer 10.11.0 - Teknisk

Visma Business Services

Ingen adgang til nye bedrifter med lokal systemkonto
Når Visma Business Services eller Visma Reporting Server kjørte som lokal systemkonto og brukte integrert sikkerhet på SQL-tilkoblingen, var det ikke alltid at den lokale systemkontoen fikk adgang til nye bedrifter. Dette er nå løst.

Windows Server 2008

Oppgradering mislyktes på Windows Server 2008
Oppgradering til Visma Business versjon 10 mislyktes på Windows Server 2008 på grunn av endringer i måten ADO.dll-filene brukes på. Dette ble ikke støttet av Windows Server 2008. Det er nå gjort endringer slik at ODBC brukes i stedet for ADO, noe som gjør at oppgraderinger på Windows Server 2008 fungerer.

Oppsett- og integrasjonsveiviser

Eksport mislyktes når konfigurasjon manglet
Eksport til Visma User Directory mislyktes hvis Visma Reporting var installert, men ikke konfigurert i Visma Business.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.