Forbedringer 10.11.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Ordrevedlegg ikke slettet fra temp-mappe
Ordrevedlegg ble liggende i temp-mappen ved sending av faktura til Visma.net AutoInvoice. Nå blir alle filer slettet etter sending.
Filer ikke slettet fra temp-mappe ved samlefakturering
PDF-fakturaen med vedlegg ble liggende i temp-mappen ved sending av samlefakturaer til Visma.net AutoInvoice. Nå blir alle filer slettet etter sending.
Sending til Visma.net AutoInvoice med Faks og e-post behandl. = Tiff
Når Faks og e-post behandl. var definert til å generere Tiff-filer, var fakturafilen som ble sendt til Visma.net AutoInvoice, i Tiff-format, men den var ikke knyttet riktig til fakturadataene. Dette har blitt forbedret slik at selv om Tiff er angitt i Faks og e-post behandl., brukes standardformatet PDF ved sending til Visma.net AutoInvoice.
Medietype i Sendem. for dok. 2
Når fakturaer ble sendt til Visma.net AutoInvoice, ble medietypen alltid satt til Utskrift. Nå oppdateres medietypen basert på innstillingene for Sendem. for dok. 2.
Sjekk for AutoInvoice oppføring
Utføring av behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring i tabellen Aktør ga feil resultat hvis Org.nr ga mer enn ett treff i Visma.net AutoInvoice. Dette er nå løst.
Manuell ferdigmeldingsdato ved fylling av negativt Vareparti
Når et negativt Vareparti fyltes fra en innkjøpsordre, ble ikke Ferdigm.dato riktig satt i tabellen Produkttransaksjon. I stedet for Manuell ferdigmeldingsdato ble dagens dato benyttet.

Ordredokumenter

Sending av e-post
Sending av e-post fra ordrer fungerte ikke når en UNC-sti ble definert i kolonnen Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger. Dette er nå løst.

Produkttransaksjon

Regnsk. år/per.
Vi har løst et problem med at verdien i feltet Regnsk. år/per. i tabellen Produkttransaksjon ble endret på salg/lagerreduksjoner etter at de var realisert. Dette kunne skje hvis innkjøpsordren ble realisert i en regnskapsperiode som var senere enn salget/lagerreduksjonen.

Lageroverførsel

Realisasjonsjournallinje
Løst et problem hvor korreksjon av kostnader, i forbindelse med lageroverførsel, ble beregnet feil i tabellen Realisasjonsjournallinje.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.