Forbedringer 10.11.0 - Generelt

Design

Ankring i bunnen med lavere oppløsninger
Hvis et oppsett inkluderte en bok med Ankring i bunnen av elementet, og oppsettet ble åpnet med en lavere skjermoppløsning, ble ikke boken vist på riktig måte i oppsettet. Bøker med Ankring i bunnen holdes nå innenfor oppsettet ved alle oppløsninger.
Feil størrelse på tabeller i bøker.
Når man byttet til en annen side i et oppsett som inneholdt et sideelement av typen bok, ville programmet overstyre Vinduets størrelse og plassering reglene for sideelementet. Dette kunne feile i noen oppsett.

Visma Business-meny

Søk i Oppsett-utforsker (Ctrl+O) åpnes ikke med Søkerad (Ctrl+F)
Nå kan søkeraden fra Oppsett-utforsker (Ctrl+O) også brukes via kombinasjonstastene Søkerad (Ctrl+F).

Avgrensningsgrupper

Avgrensningsgrupper feilet
Når du åpner en tabell hvor du har opprettet en begrensning og valgt Ikke adgang trans. uten ansvarsenh., vil du ikke lenger få en feilmelding.

Eksporter

Eksporter oppsett uten VUD ID
Et nytt alternativ, for å utelate VUD ID, er lagt til i dialogboksen Eksporter. Dette alternativet gjør det mulig å eksportere uten at kolonnene VUD Bedriftsgruppe Statisk ID og VUD ID legges ut. Dette behøves for eksempel når man eksporterer oppsett fra en maskin der Visma User Directory-pålogging er aktivert og det er nødvendig å importere til en annen maskin. Alternativet er som standard aktivert.
Det samme alternativet er lagt til for behandlingsvalget Eksporter oppsett i Oppsett-utforsker.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.