Forbedringer 10.11.0 - Regnskap

Visma.net AutoPay

Rapportering av betalinger til utlandet
Filen for utgående betalinger inneholder nå lovbestemt rapporteringsinformasjon ved betalinger til utlandet. Informasjonen hentes fra feltene Dekl.kode og Dekl.tekst.
Omkostninger utenlandske betalinger
Filen for utgående betalinger inneholder nå informasjon om hvem som belastes omkostninger ved betalinger til utlandet. Kode for hvem som belastes, angis basert på verdier i feltene Utenl. omk. og Innenl. omk..

Omsetningsoppgave

Feil ved utskrift av omsetningsoppgave
Når omsetningsoppgave ble skrevet ut og godkjent, kunne man få meldingen 'Encountered an improper argument'. Dette skjedde når rapporten først ble vist i forhåndsvisningen, og deretter lukket med Ctrl+F4 eller X i øverste høyre hjørne. Nå kan forhåndsvisning lukkes på en hvilken som helst måte, uten at noen feilmelding vil komme ved utskrift og godkjenning av omsetningsoppgave.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.