Endrede funksjoner 10.11.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Synkronisering mot lisensserver
Du får mer detaljerte feilmeldinger hvis synkronisering mislykkes på grunn av feil lisensinformasjon i Bedriftsopplysninger.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.