Forbedringer 10.10.0 - Logistikk

Ytelsesforbedring

Ytelsesforbedring ved ferdigmelding av innkjøpsordrer
Prosessen med å ferdigmelde innkjøpsordrelinjer kan være tidkrevende hvis det finnes mange reservasjoner mot salgsordrer. Ytelsen i denne prosessen har blitt forbedret.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.