Forbedringer 10.10.0 - Generelt

Felles tabell

Redigering av Felles tabell uten tilgang
Redigering av en Felles tabell mens brukeren ikke hadde tilgang til hovedbedriften ville føre til en feil.

Design

Ankring med åpning på siste rad
Hvis et vindu hadde en ankringsknapp på bunnen, ble tabeller åpnet med bare den siste raden synlig. Tabellene viser nå alle mulige rader innenfor oppsettkoordinatene.

Rapporter

Kjøre Visma Reporting-rapporter fra tabellen Rapport
Det er nå mulig å kjøre Visma Reporting-rapporter direkte fra tabellen Rapport. Dette kan gjøres ved å velge Visma Reporting i feltet Rapportsystem. Velg rapporten i feltet Definisjonsfilnavn / Rapportsti, og kjør den gjennom prosessen Kjør rapport.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.