Forbedringer 10.10.0 - Bokføring

Betalingsforslag

Ulovlig verdi i Utenl. omk.
Når kolonnen EBF avg.kode i Åpen leverandørpost-tabellen ikke inneholdt noen verdi, ga behandlingen fra Opprett betalingsforslag verdien «0» i kolonnen Utenl. omk.Betalingslinje. Gyldig verdi for Visma AutoPay er <tom>. Opplasting av disse betalingene ble avvist.

Bilag opprettet fra Ordre

Korreksjon av kostnader
Feltet Ordrenr ble ikke utfylt for alle hovedbokstransaksjoner med opprinnelse fra ordre. Transaksjoner med opprinnelse 40 - Korreksjon av kostnader manglet ordrenummer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.