Endrede funksjoner 10.10.0 - Teknisk

Visma User Directory

Konfigurere VUD for Visma Document Center
Konfigurering av Visma User Directory for Visma Document Center kan nå gjøres via veiviseren i installasjonsprogrammet.
Visma User Directory eier av felter i Bedriftsopplysninger
For å muliggjøre tilgang til skybaserte tjenester gjennom Visma.net-integrasjonen vil Visma User Directory bli eier av følgende felt: Org.nr, Adresselinje 1, Postnr, Poststed og Landnr.
Det betyr at når Visma User Directory er aktivert for Visma Business, så vil disse feltene ikke være redigerbare i Visma Business.
Når feltene endres i Visma User Directory vil de automatisk bli synkronisert over til Visma Business.
Feltene er også lagt til i dialogboksen Opprett ny bedrift når Visma User Directory er aktivert i Visma Business.
Synkronisering av lisensdata fra Visma Business til Visma User Directory
En ny behandling er lagt til for å synkronisere lisensrelaterte data mellom Visma Business og Visma User Directory, for å kunne kjøre Visma.net produkter sammen med Visma Business.
Denne behandlingen er kun nødvendig å kjøre om Visma User Directory allerede brukes, og Visma Business oppgraderes fra versjoner tidligere enn 10.10.0.
Visma Reporting serverroller og Webklient-tilgang i behandlingen Eksporter til Visma User Directory
Ved bruk av behandlingen Eksporter til Visma User Directory kan man nå tildele brukere rollen Reporting Superuser. Denne rollen har rettigheter til å administrere i Visma Reporting. Det er også lagt til mulighet at man kan velge hvilken bruker som skal ha tilgang til webklienten for Visma Reporting.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.