Endrede funksjoner 10.10.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

FakturagebyrKreditnota
Visma.net AutoInvoice støtter nå FakturagebyrKreditnota. Legg til Fakturagebyr i kreditnotaer ved å angi 2 - Kredit i feltet Fakt.gebyr på kr.nota i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis du angir 1 - Debet, vil Fakturagebyr-beløpet trekkes fra fakturabeløpet.
Fakt.geb. avg.k
Håndtering av Fakturagebyr er endret slik at MVA vil bli beregnet på ett av følgende, angitt i prioriteringsrekkefølge:
  1. Avg.kode angitt på Ordre.
  2. Fakt.geb. avg.k angitt i Land-tabellen.
Selgerreferanse i Visma.net AutoInvoice
Feltet Selger/innkjøper i tabellen Ordre er tilknyttet Visma.net AutoInvoice, slik at navnet på selgeren blir lagt inn i Visma XML-feltet OrderReceivedBy.
Tekstinformasjon på linjenivå i Visma.net AutoInvoice
Feltet Trans.opplysn. 1 i tabellen Ordrelinje er tilknyttet Visma.net AutoInvoice, slik at innholdet i dette feltet blir lagt inn i Visma XML-feltet FreeText.

Visma XML

Visma XML 6.0 stilark
Referanser til stilark er lagt til i alle ordredokumenter i Visma XML 6.0.
Tekstinformasjon på linjenivå i Visma XML
Feltet Trans.opplysn. 1 i tabellen Ordrelinje er tilknyttet Visma XML, slik at innholdet i dette feltet blir lagt inn i Visma XML-feltet FreeText.

Utskrift av Pakksedler

Serienr-skilletegn på Pakksedler
Skilletegnet mellom serienumre på Pakksedler er endret til semikolon + <mellomrom> i stedet for bare <mellomrom> for å håndtere Serienr som inneholder mellomrom, f.eks.«1235 4672 9821» .


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.