Endrede funksjoner 10.10.0 - Generelt

Begrepet Company no. endret til Organisation no.
Når det kjøres med engelske tekster, er alle forekomster av begrepet Company no. endret til Organisation no.
Forbedret feilmelding SS_FAILED_TO_LOAD_COMPONENTS
Feil i stier i plugins/plugins.xml ble bare rapportert med en generell feilmelding. Den er nå rapportert mer spesifikt med angivelse av filen som ikke kunne leses.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.