Forbedringer 10.01.0 - Teknisk

Importer

Vbus.exe fortsatte å kjøre etter /EDI-import
Ved bruk av /EDI som oppstartsparameter med BIG installert, ble importprosessen avsluttet med en dialogboks som viste en statusmelding. Dette førte til at vbus.exe-prosessen fortsatte å kjøre i stedet for at den ble avsluttet. Dette problemet er løst ved at dialogboksen ikke vises, men statusmeldingen skrives fremdeles til loggen.

Oppgradering

Oppdatering på enkelte operativsystemer mislyktes

Oppgradering til versjon 10.00 på Windows Small Business Server 2008 mislyktes. Dette skjedde fordi API-en fra én Windows dll ble flyttet fra én versjon til en annen. Denne endringen er nå også konfigurert for Windows Small Business Server 2008.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.