Forbedringer 10.01.0 - Generelt

Import/eksport

Importere store filer ved hjelp av EDI-klokke
Ved import av en stor fil fra IMPORTS-mappen ved hjelp av EDI-klokken, gjøres det ikke lenger forsøk på å feilaktig importere den til systemdatabasen i stedet for til klientdatabasen.
Feil Nedlastings-sti under Send XML-behandling
Det oppstod en feil ved bruk av Send XML-behandlingen dersom Nedlastings-sti ikke var definert. XML-meldingen ble dermed ikke sendt til FTP-serveren. Nedlastings-sti kreves ikke lenger ved bruk av Send XML-behandlingen.

E-postsending

Støtte for SMTP ved behandlinger
Implementert støtte for SMTP ved sending av e-post fra behandlinger i følgende tabeller:
  • Dokumentkobling
  • Aktør
  • Deltaker
  • Aktivitet
  • Adresse
  • Ansvarsenhet 6

Søk

Søke i tabellen Formularelement
Det oppstod en krasj hvis en søkestreng inkluderte @ og parenteser i feltet Tekst/parametre. Dette er nå løst.

Ytelse

Åpne vinduer
Vinduer åpnes nå raskere.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.