Forbedringer 10.01.0 - Bokføring

Rentenota

Renteforslag
Rentefrie dager ble ikke tatt hensyn til ved utskrift av Renteforslag.
Merk: Problemet påvirket bare Renteforslag, ikke Rentenotaer.

Buntoppdatering

Feil beløp i Hovedbokstransaksjon tabellen
Beløpsfelter i Hovedbokstransaksjon tabellen ble oppdateret med feil verdi. Dette skjedde når Beløp ekskl. mva og/eller Mva-beløp feltet ble endret på en bilagslinje ved bruk av en hvilken som helst Debet oms.kl. / Kredit oms.kl., som danner både debet- og kreditposteringer på mva.beløpet. For eksempel : 6 - Kjøp av varer fra EU-land, 25 - Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, osv.
Feil Motkonto- og Motk.type-verdier
Motkonto og Motk.type ble ikke korrekt oppdatert i tabellen Hovedbokstransaksjon. Dette er nå løst.
Feilmelding ved oppdatering av bunt
Feilmelding ble ikke vist ved oppdatering av bunt som inneholdt en fordelingsnøkkel med en sperret organisasjonsenhet.

Mva-melding

Feil i Bunt fra Mva-melding
Bunt som ble opprettet basert på Mva-melding, inneholdt ekstra bilagslinjer. Dette er nå løst.

Valuta korreksjon

Feil oppdatering av Valutakorreksjons kurs
Feltet Valutakorreksjons kurs ble oppdatert med en feil verdi ved kjøring av behandlingen Oppdaterer valutakorreksjon fra tabellen Valuta korreksjons data.
Dette oppstod i følgende tabeller:
  • Kundetransaksjon
  • Leverandørtransaksjon
  • Hovedbokstransaksjon
  • Driftsmiddeltransaksjon
Feil oversettelse av felt
I tabellen Valuta korreksjons data var den norske oversettelsen av feltet Accepted feil. Dette er nå løst.

Avg.fritt fakt.geb.

Avg.fritt fakt.geb. ble bokført til feil konto
Avg.fritt fakt.geb.-beløp ble feilaktig bokført til Avg.pl. fakt.geb.-kontoen. Dette er nå løst.

Antall des. i antall

Krasj under Regenerer regnskapssaldoer
Regenerer regnskapssaldoer forårsaket et krasj ved ugyldig verdi i feltet Antall des. i antall i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette er løst ved å legge til en validering i feltet Antall des. i antall.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.