Endrede funksjoner 10.01.0 - Generelt

Nettleser

Standardleser for websider
Alle koblinger til websider ble åpnet i Windows Internet Explorer uavhengig av innstillingene for standardleser i Windows. Nå åpnes alle koblinger av programmet som er angitt som standardprogram for websider.

Lisens

Lisensfrigivelse
Ved frigivelse av lisensen fra lisensvinduet avsluttes Visma Business. Når Visma Business startes på nytt, må en ny lisens oppgis.

Visma User Directory

Bedriftsgruppe-tabeller er skjult ved bruk av Visma User Directory
Ved integrering med Visma User Directory er følgende tabeller skjult:
  • Bedriftsgruppe
  • Bedriftsgruppe-medlem
  • Brukeradgang
Alle endringer knyttet til funksjonaliteten i disse tabellene, må gjøres i Visma User Directory.

Nasjonale filer

Nasjonale filer er oppdatert med nye mva-oppgaver
Formularene som brukes for mva-oppgaver, er oppdatert med AutoReport tag i de nasjonale filene for Norge, Sverige, Danmark og Finland. Alle nasjonale filer inkluderer nå de samme formularene for mva-oppgaven.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.