Nye funksjoner 10.00.0 - Logistikk

Fakturering

Tekster for årsaker til fritak fra EU-regler implementert for Visma XML
Den nye Visma XML-taggen <ExemptReason> angir årsaken til avgiftsfritak, i henhold til EU-forskrifter. Teksten angis automatisk, avhengig av en kombinasjon av Avg.kode (sats null) og Område. Kombinasjonen bestemmer hvilken av følgende tekster som legges til i fakturaen:
  • Unntatt fra avgift
  • Reversert avgift
  • Leveranse innenfor EU
Taggen legges automatisk til i filen når de nevnte vilkårene er oppfylt. Det trengs ingen endring i Visma XML-formularet.
Ny utskriftsmakro for tekster for årsaker til fritak fra EU-regler
Utskriftsmakroen @ExemptReason er lagt til for å vise årsaken til avgiftsfritak, i henhold til EU-forskrifter. Makroen kan legges til utskriftsformularer for å vise teksten automatisk på fakturaer som skrives ut, i henhold til en kombinasjon av Avg.kode og Område på ordren. Kombinasjonen bestemmer hvilken av følgende tekster som legges til i fakturaen:
  • Unntatt fra avgift
  • Reversert avgift
  • Leveranse innenfor EU

Ordre

Lageroverførsel-ordre
Lageroverførsel-funksjonen er utvidet for å gjøre det mulig å støtte flere lageroverføringer av de innkjøpte varene før Fakturamottak og få en riktig oppdatering av kostprisene.
Tilbaketrekking av plukkliste for overføringsordre
Tilbaketrekking av plukklister for overføringsordrer er nå mulig.

Lagersaldo

Nytt felt i lagersaldotabellen
Et nytt felt er lagt til i tabellen Lagersaldo, kalt På lager nå. Feltet beregner det som for tiden finnes på lager, ved å øke og redusere Mengde i det øyeblikket en ordre ferdigmeldes. Du må velge alternativet Ta vare på ferdigmeldt antall i lagersaldotabellen i feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger for å aktivere det nye feltet.

Visma AutoInvoice

Overstyr sendemåte for dokument med AutoInvoice
Et nytt alternativ er lagt til i AutoInvoice behandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis alternativet velges, blir alle nye ordrer oppdatert med sendemåten for dokumentet for AutoInvoice når det opprettes en ordre.
Merk: Det blir ikke tatt hensyn til innstillinger for dokumentsendemåte ved fakturering for kunden i det hele tatt hvis du slår på det nye alternativet.
Bankinformasjon på faktura
Flere felt blir lagt til i tabellene Bedriftsopplysninger og Bankforbindelse. Du kan nå registrere IBAN- og Swift-koder i hvilken som helst av tabellene. Følgende logikk implementeres med hensyn til hvilke bankfelter som skal inkluderes i Visma.net AutoInvoice-meldingen:
  1. Hvis Bankforb.nr ikke er definert, hentes alle feltene fra tabellen Bedriftsopplysninger
  2. Hvis Bankforb.nr er definert, hentes alle feltene fra tabellen Bankforbindelse, hvis de ikke er tomme. Hvis de er tomme i tabellen Bankforbindelse, blir Bankkonto, IBAN og SWIFT-kode hentet fra tabellen Bedriftsopplysninger.
Spesialavgift på bruttoordrer
Støtte for følgende typer spesialavgift i kombinasjon med bruttoordrer er lagt til:
  1. Prosent av standard enhetspris
  2. Fast beløp per enhet


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.