Nye funksjoner 10.00.0 - Generelt

Altinn

Altinn-sti
Et nytt felt blir lagt til i tabellen Systemopplysninger kalt Altinn-sti. I dette feltet kan du angi hvilken katalog de midlertidige xml-filene skal lagres i. Hvis feltet er tomt, blir filene lagret under C:\ProgramData.

Dashbord

Nye kommandoer i elementet Dashbord
Nye kommandoer er nå tilgjengelig fra Dashbord i Visma Business. Det er nå mulig å
  • Skrive ut en rapport,
  • Eksportere en rapport til PDF, Excel eller Word,
  • Sende en rapport via e-post,
  • Legge til en rapport i brukerens favoritter.

Skrifttype

Skriftstørrelseskontroll, knapper for å øke og redusere skriftstørrelse

Det er nå mulig å redigere skriftstørrelsen ved å bruke den nye kontrollen Font. For å øke og redusere skriftstørrelsen kan du bruke de nye kommandoknappene Øk skriftstørrelse og Reduser skriftstørrelsen, som er rett ved siden av kommandoknappen Font i gruppen Design i kategorien Hjem i ribbon.

Det er også mulig å vise skriftstørrelsen bare for første raden som tilhører et utvalg av rader, eller for et utvalg på en hel tabell. Dette kan bare gjøres for følgende tabeller:

1. Formularelement

2. Resultat/balansedefinisjonslinje

3. Resultat/balansekolonne

4. Struktur

5. Ordrelinje

6. Ordredokumentlinje

Skriftstørrelsen vises i et prosentformat, hvis den valgte skriftstørrelsen er Relativ.

Innebygde skrifttyper i PDF-filer

Et nytt alternativ kalt PDF innebygde fonter er implementert i Faks og e-post behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Dette alternativet innebygger alle skrifttyper i PDF-dokumentet. Dette vil sikre at dokumentet alltid viser de riktige skrifttypene. Tidligere, da skrifttypene ikke var tilgjengelige på mottakernes maskiner, så ikke alltid PDF-filene ut som forventet. Ett eksempel er ved bruk av strekkodeskrifttyper.

Fordelen med innebygde skrifttyper er at PDF-utskriften alltid vil skrive ut riktige skrifttyper på mottakernes maskiner.

Ulempen med innebygde skrifttyper er at filstørrelsen er større, som kan forårsake ytelsesproblemer ved utskrift av store volumer.

Vi har også flyttet rundt på alternativene i dialogboksen Faks og e-post behandl.. Tidligere var det to radioknapper og en avmerkingsboks. Nå vises alle alternativene som radioknapper:
  • PDF - vektorbasert (høy ytelse)
  • PDF innebygde fonter
  • PDF bildebasert
  • TIFF


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.