Nye funksjoner 10.00.0 - Bokføring

Rapportering

Ny Rapportnote-tabell for støtte til rapportkommentarer
For å få en bedre forståelse når rapportene leses kan brukeren nå legge til forklaringer i Visma Business for rapportene. Disse forklaringene har form av notater og blir automatisk lagt til i rapportene når de genereres via Visma Reporting. En ny tabell kalt Rapportnote er nå tilgjengelig i mappen Visma Business Bokføring under Hovedbok. Denne tabellen kan brukes til å ta notater til rapporten Balanse mot fjoråret og til rapportgruppen Resultat som er tilgjengelig i mappen Bokføring i Visma Business-rapportpakken. Følgende logikk er introdusert med denne nye funksjonen: Flere felt fra en bestemt tabellregistrering kan redigeres etter brukerens behov, slik at notatene oppfyller visse vilkår.
Ny kolonne for tabellen Resultat/balansedefinisjonslinje
En ny kolonne kalt Resultat/balansedefinisjonslinje-behandling er lagt til i tabellen Resultat/balansedefinisjonslinje. Du kan bruke denne kolonnen til å styre om notene for en rapportdefinisjonslinje skal vises eller ikke. Hvis du dobbeltklikker på feltet for denne kolonnen for den nødvendige definisjonslinjen, vises en avmerkingsboks kalt Ikke vis noter. Brukeren kan merke av for dette eller ikke, avhengig av om noten skal vises i rapporten eller ikke.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.