Forbedringer 10.00.0 - Teknisk

SQL-logg

Inkludere spørringsnummer i SQL-setninger
Spørringsnumre legges til på slutten av hver SQL-setning i SQL-loggen.

Oppstartsparametere

/r med VismaBusiness.exe og BIG
Fant ikke importfilen da VismaBusiness.exe ble startet med parameteren /r og BIG. Dette er nå løst.
Tabeller opprettet i feil database
Hvis du angav et langt databasenavn for systemdatabasen i registeret og startet VBus.exe med parameteren /i for å opprette systemdatabasen, ble tabellene opprettet i masterdatabasen. Dette er nå løst.
Klienten begynner med å spørre brukeren om tillatelse til å laste inn .Net fra nettverk
Hvis Visma Business ble kjørt på en klientmaskin, ble brukeren spurt om å aktivere innlasting av .Net-biblioteker fra en nettverksplassering. Denne innstillingen måtte gjøres i konfigurasjonsfilen på serveren. Nå er innlasting av .Net-samlinger fra en nettverksplassering aktivert som standard.

Visma Business Services

DebugHost viser ikke tilkoblede tabeller
Under tilkobling av en tabell viste ikke DebugHost navnene på de tilkoblede tabellene og kolonnene. Et spørsmålstegn ble vist i stedet. Dette er nå løst.
Vbus.exe-forekomster
VBS er koblet til flere VBus.exe-prosesser. Hvis VBS krasjer, fortsetter alle tilsvarende Vbus.exe-forekomster å kjøre i stedet for at de også blir avsluttet. Dette er nå løst.

Lisensiering

Treg oppstart
Lisensvalideringen når Visma Business starter opp, kontrollerte alle modulene i lisensen (en etter en). I tilfeller der lisensieringsserveren ikke kunne nås, fortsatte Visma Business fremdeles å validere modul etter modul, selv om hver validering ble tidsavbrutt. Det førte til en svært treg oppstart.
Det er ikke nødvendig å validere mer enn den første modulen, hvis lisensieringsserveren ikke kan nås. Dette er nå løst.

Søking/utvalg

Krasj ved valg av bitverdifelt i tilkoblet, tom tabell
Hvis du valgte noe i et bitverdifelt, der tabellen var koblet til en annen tabell som ikke inneholdt noen data, oppsto det en krasj når dialogen for å velge feltverdi ble åpnet.

Midlertidige filer

Fjerne midlertidige PDF-filer
Midlertidige PDF-filer opprettet i brukerens midlertidige mappe ble ikke slettet når Visma Business ble avsluttet. Dette er nå løst.
VBus - tmp-filer beholdes i den midlertidige mappen appdata
PDF-generatoren opprettet midlertidige filer ved utskrift av bildebaserte PDF-dokumenter. Den slettet heller ikke de midlertidige filene som ble opprettet ved utskrift av vektorbaserte PDF-dokumenter. Dette er nå løst.

Installasjon

Oppdatere VBPL Bootstrapper-forutsetninger
VPBL-installasjonsprogrammet installerer Visual Studio 2013 C++ x86-runtime i stedet for Visual Studio 2012 C++ x86-runtime.
Oppretting av bedrifter i veiviseren for innstillinger og integrering er forbedret
I Innstillings- og integrasjonsveiviser finnes det nå en Fjern-knapp på siden Opprett bedrifter. Knappen kan brukes til å fjerne uønskede bedrifter fra bedriftsopprettingslisten.
Veiviseren for innstillinger og integrering skal ikke kontrollere installerte produkter for Visma User Directory
Tidligere måtte du installere Visma User Directory på en klientmaskin for å kjøre eksporten til Visma User Directory innenfra veiviseren for innstillinger og integrering. Nå kontrolleres det om Visma User Directory er installert. I så fall er det mulig å eksportere til Visma User Directory fra klientmaskinen via veiviseren for innstillinger og integrering.
Mislykket klientoppgradering
Det oppstod et problem ved kontroll av den eksisterende versjonen under oppgradering til en ny. Dette hindret den nye versjonen i å bli installert. Dette er nå løst.

Utskrift

Skrive dokument med Excel-mal
"Office-automatiseringsfeil nr. 15" ved forsøk på å opprette et dokument, ved å bruke en Excel-mal, er nå løst.

Pålogging

Endre passord innenfra Visma Business fungerer ikke
Det var ikke mulig å bruke behandlingen Endre passord for Visma Business-brukeren innenfra Visma Business. Dette er nå løst.

Logging

Systemendringslogg er ikke riktig oppdatert
Kolonnen Rapportnr ble ikke alltid riktig fylt ut i Systemendringslogg for Loggtype = 6 - Adgangsregulering etter endring av tilgang for 4 - Rapport.
Bedriftendringslogg. Loggtypen 5 - Behandling manglet primærnøkkel
En ny Loggtype - 8 - Behandlet rad er introdusert i Endringsloggdefinisjon. Hvis du bruker denne, blir Bedriftendringslogg eller Systemendringslogg fylt ut med den behandlede radens primærnøkkel når det opprettes en ny post.
Merk: Det anbefales å endre Loggtype 5 - Behandling til Loggtype 8 - Behandlet rad i tabellen Endringsloggdefinisjon hvis hensiktsmessig.

Bedrifter

Slette en bedrift
Når du slettet en bedrift, kunne du i noen situasjoner få en feilmelding om at databasen var i bruk. Dette er nå løst.

Database

Oppgradering av databaser mislyktes
Problem med fast minnetildeling som kunne føre til at oppgraderinger av databaser mislyktes. Dette problemet kunne oppstå på databaser med vedlegg.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.