Forbedringer 10.00.0 - Logistikk

Ordre

EDI-filen blir generert med andre utskriftsmetoder enn Skriv ut
Hvis EDI var satt til Sendem. for dok. 1, ble det alltid opprettet en EDI-fil, selv om utskriftsmetoden som ble brukt, ikke var Skriv ut. Dette er nå løst.
Tid til neste og AllokertOrdrelinje
Hvis en Ordrelinje for salg med Tid til neste hadde en allokering til en Ordrelinje for innkjøp, ville den nye Ordrelinjen for salg som ble opprettet under fakturering av den opprinnelige, arve Allokert-verdiene. Dette er nå løst.
Justering av Fakturerbart beløp fungerer ikke
Vi har rettet et problem som forhindret brukeren fra å registrere en verdi i feltet Fakturerbart beløp på en bruddlinje i tabellen Ordrelinje.
Vis godkjenningsdialog på kontantordrer
Når parameteren Vis godkjenningsdialog på kontantordrer brukes i Ordrebehandling 1, vistes ikke godkjenningsdialogboksen. Dette er nå løst.
Endre Overf. til plassering på reserverte ordrelinjer
Hvis en overførselsordrelinje var reservert og Overf. til plassering var definert, blir denne Overf. til plassering-verdien definert på Vareparti, selv om ordrelinjeverdien ble endret før ordren ble Ferdigmeldt. Dette er nå løst.
Delvis Plukket uten reservering
Dersom Plukket uten reservering var i bruk på en ordrelinje som var delvis reservert, ferdigmeldt og fakturert, ville ikke restantallet bli plukket når dette ble tilgjengelig.
Midlertidig bokføring med kostprispåslag
Bokføring av Kostprispåslag % er ikke lenger avhengig av alternativet Bokfør debet/kredit frakt 1-4 og toll ved innkjøp i A. og b.behandl. i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger.
Feil Kostpris (innenl.)
Kostpris (innenl.) på en Ordrelinje for salg var feil i et scenario der du genererte en innkjøpsordre fra en salgsordre som allerede var delvis reservert. Når prisen ble endret på denne Ordrelinje for innkjøp, ble Kostpris (innenl.) for Ordrelinje for salg feil. Dette er nå løst.
Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp med endring av Valutakurs
Oppr. kostpris (innenl.)Produkttransaksjon for en innkjøpsordre ble oppdatert når ValutakursOrdre ble endret. Dette er nå løst.
Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp med frakt
Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp vil ikke inkludere Frakt 1 til Frakt 4, uansett om det er merket av for alternativet Bokfør debet/kredit frakt 1-4 og toll ved innkjøp i A. og b.behandl. i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger eller ikke. Årsaken er at Frakt 1 til Frakt 4 er bokført på kontoer utenfor lagerkontoer.
Overføring fra Vareparti med Kostpris = 0
Hvis du overførte fra et spesifikt Partinr med Kostpris = 0, mens Gj.snittlig kostpris for Lagersaldo hadde en annen verdi, arvet det nye Varepartiet som ble opprettet under overføringen, Gj.snittlig kostpris, ikke varepartiets Kostpris. Dette er nå løst.
Byttet fortegn på Realisasjonsjournallinje fra salgsordre
Realisert lagerreduksjon på en salgsordre hadde byttet fortegn på realisasjonsjournallinjer knyttet til henholdsvis midlertidig og endelig bokføring. Dette er nå løst.
Visma XML Ordrelinje Lev.dato
Visma XML Ordrelinje er endret for å gjøre verdisettene riktigere, i forhold til dokumenttypen. Leveringsdatoen blir nå definert basert på følgende Visma Business Ordrelinje-verdier:

Innkjøpsordre: Ønsket lev.dato

Ordrebekreftelse: Bekreftet lev.dato

Faktura: Ferdigm.dato

Kostprispåslag ikke inkludert i lageroverføring
Hvis det var påslag til kostprisen (Frakt 1-4, Toll, Kostprispåslag (innenl.)) på det opprinnelige varepartiet, ville det ikke bli tatt med på det overførte varepartiet. Dette er nå løst.
OK & neste (F12)
Funksjon OK & neste (F12), som brukes ved oppretting av nye ordrer, vil nå fjerne eventuelle aktive søk. Tidligere ble det siste søket stående i søkefeltet og ble kjørt når man lagret ordrer eller oppdaterte oppsettet. Dette førte til at gjeldende ordre ble borte fra visningen.
Ny fremmednøkkel i tabellen Ordre
Fremmednøkkelen Aktør [Opprettet av bruker -> Brukernavn] er lagt til i tabellen Ordre.

Skriv til Excel

Feil verdi for Bekreftet lev.dato ved bruk av Skriv til Excel
Bruk av Skriv til Excel for å skrive ut en Ordrelinje førte til tomme felt i Microsoft Excel, hvis Bekreftet lev.dato var satt i parentes. Dette er nå løst.

Kredittkontroll

Ordretype er ikke fullstendig endret på Kredittsperre
Da Kredittgrense ble nådd på ordrer der Reservasjon ved lagring var satt i Ordrepref., ble feltet I ordre i Lagersaldo ikke tilbakestilt, selv om Ordretype var endret til 6 - Ubehandlet ordre. Dette er nå løst.

Bestillingsforslag

Bestillingsforslag med tidlig ferdigmelding
Bestillingsforslagsberegninger når Beholdningsendring er inkludert, er justert slik at hvis et salg blir Ferdigmeldt tidligere enn planlagt, blir det inkludert i beregningen umiddelbart, i stedet for etter fakturering. Hvis Best.punkt brukes, blir beregningen nå basert på det som finnes i hyllene, og ikke på Fysisk beholdning.

E-post

E-postmaler
Forbedringer i tabellen E-post mal.
  1. Fildatalengden er nå synlig så snart malen blir lagret.
  2. Forbedring når gammel mal erstattes med en ny mal.
  3. Forbedring når du sletter og legger til en ny mal.
  4. Feilmelding vises hvis det ikke er mulig å lagre malen.

Visma XML

Feilmelding ved bruk av Send XML
Hvis du brukte behandlingen Send XML og ingen meldinger ble funnet i FTP-nedlastingsmappen, ble den påfølgende advarselen vist som feilmelding.

Visma AutoInvoice

Fakturatillegg uten summeringslinjer
Faktureringsgebyr og spesialavgifter kunne ikke legges til riktig på fakturameldingen hvis utskriftsformularet som ble brukt til fakturering, ikke inneholdt summeringslinjer.
Manglende Autoinvoice operatørkode
Ved sending av fakturaer til Autoinvoice, manglet operatørkoden som en del av mottakers e-fakturaadresse, selv om denne var definert. Dette er nå rettet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.