Forbedringer 10.00.0 - Generelt

E-post

Bruk blindkopi fungerer ikke ved sending av e-post
Bruk blindkopi i feltet Faks og e-post behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger fungerer ikke ordentlig. Ingenting skjedde hvis et ordredokument ble sendt via e-post basert på Sendem. for dok. 1. Hvis et ordredokument ble sendt direkte til e-post, ble mottakerens e-postadresse plassert i Til-feltet i stedet for Blindkopi-feltet. Begge scenariene er rettet opp.
Visma Secure-e-postfeil med PDF-kopi for Kontoutskrift for kunder
Hvis Kontoutskrift for kunder ble sendt på e-post, kom det en Visma Secure-e-postfeil hvis det ikke var fylt ut en PDF sti i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette er nå løst. ProgramData-stien brukes nå, hvis ingen PDF sti er fylt ut.
Validering av Faks og e-post sti
En ny valideringskontroll legges til i Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger. Denne stien vil bli validert både når du angir stien og når ordredokumenter sendes på e-post med innstillingen for dokumentsendemetoden.
Samle inn alle dokumenter på e-post
E-post sendt med Samle alle dokumentene i en e-post angitt i sideoppsettet fungerte ikke. Dette er nå løst.
Test på ugyldig Faks og e-post sti
Ved sending av vedlegg i e-post gis det nå en feilmelding hvis Faks og e-post sti i tabellen Systemopplysninger er ugyldig.

Søk

Bildefilnavn i tabellen Produkt
Måten å vise og velge et bilde i feltet Bildefilnavn i tabellen Produkt på er nå optimert.
Søking på numeriske felt med bruk av understrekingstegn som jokertegn
Søking med mer enn ett jokertegn i et numerisk felt førte til feil utvalg. Dette er nå løst.
Søking i Gr. 10-felter etter feltnavn
Tidligere var det bare mulig å kopiere og lime inn numeriske tegn i Gr. 10-feltene i tabellen Aktør. Dette er rettet opp, og det er nå også mulig å kopiere og lime inn alfanumeriske tegn.
Søk på Regnsk. år/per. i Hovedbokstransaksjon
Søkekommandoer på år og jokertegn for perioden (dvs. åååå/__) i feltet Regnsk. år/per. i tabellen Hovedbokstransaksjon gav ingen resultater. Dette er nå løst.
Det fungerte ikke å angi Søke produktnr. gjennom Lim inn (Ctrl+V) i Ordrelinje
Det fungerte ikke å lime inn (Ctrl+V) en Søke produktnr.-verdi i feltet Produktnr i tabellen Ordrelinje. Produktnr ble da ikke funnet. Dette er nå løst.

Navigering

Markøren forsvant fra gjeldende side ved bruk av Hurtigutskrift
Markøren forsvant fra gjeldende sideelement i dokumentvinduet etter at en rapport var skrevet ut med kommandoen Hurtigutskrift (i gruppen Utskrift i kategorien Hjem i ribbon), når formularet refererte til et utskriftsoppsett. Dette er nå løst.
Skift+Ctrl+Venstre (forrige vannrette side) formularvisning
Snarveiene for forrige vannrette side (Skift+Ctrl+Venstre) og neste vannrette side (Skift+Ctrl+Høyre) fungerte bare i tabellvisning, ikke i formularvisning. Dette er nå løst.
Tabulatorrekkefølgen er ikke riktig i EBF-behandling
Vi har rettet opp tabulatorrekkefølgen for dialogboksen EBF-behandling i tabellen Bankpartner.
Oppslag i Motreferanse fører til krasj
Muligheten for å åpne et oppslag i feltet Motref. i tabellen Motreferanse er fjernet.
Fokus ved bruk av behandlingen Vis generert PDF
Ved bruk av behandlingen Vis generert PDF var resultatene annerledes enn hvis det ble fokusert på ett enkelt felt, sammenlignet med å velge en rad i enten tabellen Ordredokument eller Kundedokument. Enkeltfeltfokus er nå endret slik at det fungerer på samme måte som hvis du velger en rad når du bruker behandlingen i disse tabellene.

Design

Tooltip vises ikke
Hvis du la til et tooltip på en kategori, ble det registrert på vinduselementet, men vistes ikke i det faktiske vinduet.
Vis &-tegn (ampersand) i kolonnenavn
Kolonnenavn som inneholder "{Ampersand}" i oversettingsfilene, vises med "&".
Kommandoen "Heading" (i gruppen Kolonne på kategorien Hjem på Ribbon) viser "{Ampersand}" i kolonnenavnet.
Skrifttypen for sideelement skal ikke påvirke skrifttypen for tittel
Hvis du endrer skrifttype for et Sideelement i en tabell, skal ikke skrifttypen for tittel påvirkes. Dette er nå løst.
Riktig innrykk på sideelementtittel
Hvis du endrer skriftstørrelse på Sideelement, vil det ikke lenger endre innrykket på tittelen. Tittelinnrykket er nå bare avhengig av skrifttypen på tittelen.
Riktige relative skrifttyper på Formularelement
Skrifttypen Relativ med 100 % størrelse er nå standard for nye tillegg i Grafisk redigering.
Riktige relative skrifttyper på rader
Skrifttypen Relativ og størrelsen 100 % foreslås nå på utvalgte rader i et Sideelement for en tabell, der skrifttypen kan overskrives på radnivå.

Formular

Bitverdi i IF-test i Formularelement
En IF-setning i tabellen Formularelement for en bestemt bitverdi i kolonnen Ordrepref. i tabellen Ordre vil ikke bli påvirket av andre oppgitte bitverdier. For å få riktig resultat må følgende format brukes: (@Ordre(Ordrepref.)&256)=256, som i disse eksemplene tester på Bruttoordre i kolonnen Ordrepref..


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.