Forbedringer 10.00.0 - Bokføring

Hovedbok

Søk i tabellen Hovedbokssaldo returnerer feil resultat
Søk i tabellen Hovedbokssaldo ved å fylle ut alle de tre primærnøkkelkolonnene (Kontonr, År og Periode) kunne i noen tilfeller returnere samme rad flere ganger. Dette er nå løst.
Feil bokføring av 3 - Kontantordre
Etter at Ordretype ble endret fra 1 - Normalordre til 3 - Kontantordre, var bokføringen av Bilag feil. Dette er nå løst.
Mva-melding ignorerer tabellen Driftsmiddeltransaksjon
Driftsmiddeltransaksjon ble ikke tatt hensyn til ved utskrift av Mva-melding. Dette er nå løst.

SIE

SIE-importdetaljer
Hvis du brukte en mal til SIE-importen, kunne ikke antall importdetaljer vises. Dette er nå løst.
Bilagsart til SIE-import
Ved import vil Bilagsart nå bli hentet fra Bilagsserie som er oppgitt for importerte transaksjoner.
Merk: Hvis SIE-importfilen inneholder Hovedbokskontoer der det brukes automatisk bokføring, skal den valgte Bilagsserie for import ha en Bilagsart med parameteren Unntas aut.post. for å unngå at de automatiske registreringene blir utvidet ved import.

Bilagsregistrering/automatpostering

Unntas aut.post.
Parameteren Unntas aut.post. i Bilagsart vil nå trå i kraft, også på manuelt registrerte Bilag.

Postering fra Mottatt faktura

Posteringsproblem ved kredit innkjøpsordre
Kredit innkjøpsordrelinje med parameteren Unntas lagerhåndtering satt i Beh.måte 2, ble bokført på kontoen Debet varek. i stedet for konto for Avg.pl. kjøp / Avg.fritt kjøp / EU kjøp eller Import kjøp. Dette er nå løst.

Betalingsforslag

Betalingsforslag, kolonnen Utenl. omk.
Når man skapte betalingsforslag ble verdien i feltet EBF avg.kode i tabellen Åpen leverandørpost kopiert til feltet Utenl. omk. i tabellen Betalingslinje bare når EBF system = 99 - Z Data Converter, 90 - Visma Payment (BabelBank) eller 95 - Visma.net AutoPay. Dette er nå endret til også å gjelde for EBF system = 97 - Visma Services betalingsformidling og 98 - Visma AutoPay.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.