Endrede funksjoner 10.00.0 - Teknisk

Installasjon

Microsoft SQL Server Express 2014
Microsoft SQL Server Express 2008 erstattes av Microsoft SQL Server Express 2014 i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinjen.
Ny .Net Framework kreves for Visma Business produktlinje
.Net Framework 4.5 er oppdatert til .Net Framework 4.5.2 i installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.