Endrede funksjoner 10.00.0 - Logistikk

Visma AutoInvoice

Nytt felt for AutoInvoice behandling
Alternativene i Faks og e-post behandl. knyttet til Visma.net AutoInvoice er flyttet til et nytt felt i tabellen Bedriftsopplysninger som heter AutoInvoice behandling.

Produkt

Standardenhet
Navnet på feltet Standard salgsenhet i tabellen Produkt og Produktkunde er endret til Stand. enhet. Funksjonaliteten er den samme.

Lageroverførsel

Negativt antall ved lageroverførselsordre
Muligheten til å bruke negativt antall i lageroverførselsordrer er slått av for å unngå feilsituasjoner. Ved forsøk på å registrere negativt antall vises en melding, og antallet må endres til en positiv verdi for å gå ut av feltet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.