Endrede funksjoner 10.00.0 - Generelt

GUI

Fokus i tabell ved avbryting av godkjenning
Hvis du avbryter godkjenningsdialogboksen etter å ha startet utskrift fra tabellvisningen, beholdes fokus på raden som er valgt for utskrift. Tidligere ble fokus flyttet fra radutvalget til et utvalg i første kolonne på samme rad.
Fjernet indikatorer fra statuslinjen
Indikatorene CAP og NUM er fjernet fra statuslinjen.
Nye moduler er synlige i lisensvindu
Det gamle lisensvinduet er erstattet med et nytt vindu som viser alle modulene for lisensen.
Begrepet "Firm" er endret til "Company"
Når det kjøres med engelske tekster, er alle forekomster av begrepet "Firm" endret til "Company". For eksempel heter tabellen som tidligere ble kalt "Firm data" nå "Company data".
98 - Visma AutoPay vises ikke som EBF-system
Bankpartner 98 hadde det gale navnet Visma Services Incasso. Dette er endret til det riktige navnet 98 - Visma AutoPay.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.