Modellendringer versjon 9.00.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringer i Visma Business versjon 9.00.0.

Catalog database

Tabell 1. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL navn Datatype Egenskap
T ALL TABLES      
C Created date CreDt Int32  
C Created time CreTm Int16  
C Created by user CreUsr Limited string, 24 characters  
-        
T Active catalog process ActPrc    
C General command no CmdNo Int64 Future extension
C Processing no ProcNo Int64 Future extension
C Report no RepNo Int64 Future extension
Tabell 2. Endrede kolonner
  Navn SQL navn Datatype Gml. datatype
T Active catalog process ActPrc    
C Function no Func Int32 Int16

System database

Tabell 3. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL navn Datatype Egenskap
T ALL TABLES      
C Created date CreDt Int32  
C Created time CreTm Int16  
C Created by user CreUsr Limited string, 24 characters  
-        
T Active system process ActPrc    
C General command no CmdNo Int64 Future extension
C Processing no ProcNo Int64 Future extension
C Report no RepNo Int64 Future extension
T Arbeidsområde WGr    
C Aktiv mappe CurTFldr Int64 Future extension
Tabell 4. Endrede kolonner
  Navn SQL navn Datatype Gml. datatype
T Active system process ActPrc    
C Function no Func Int32 Int16
T Formular Form    
C Formulartype FormTp Int64 Int8
T Formularelement FormEl    
C Formulartype FormTp Int64 Int8
T Rapportdefinisjon RepDf    
C Rapportnr RepNo Int64 Int32
T Vindu Win    
C Vindusnr WinNo Int64 Int16
T Arbeidsområdevindu WGrWin    
C Vindusnr WinNo Int64 Int16

Company database

Tabell 5. Nye tabeller
  Navn SQL navn Datatype Egenskap
T E-postinnstillinger bedrift EmlCfgFrm    
C E-post innstillingsnr. EmlCfgNo Int32 Primary key
C SMTP-serveradresse SmtpAd Limited string, 80 characters  
C SMTP-portnummer SmtpPort Int32  
C SMTP-brukernavn SmtpUser Limited string, 100 characters  
C SMTP-passord SmtpPass Limited string, 32 characters  
C E-post innstillingsbehandling EmCoProc Int32  
C Blindkopi Bcc Limited string, 80 characters  
C Fra FromMail Limited string, 80 characters  
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Limited string, 24 characters  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Check sum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Limited string, 24 characters  
Tabell 6. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL navn Datatype Egenskap
T ALL TABLES      
C Created date CreDt Int32  
C Created time CreTm Int16  
C Created by user CreUsr Limited string, 24 characters  
-        
T Aktiv bedriftsprosess ActPrc    
C General command no CmdNo Int64 Future extension
C Processing no ProcNo Int64 Future extension
C Report no RepNo Int64 Future extension
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Girotype GiroTp Int32  
C Årsak til avgiftsfritak TaxEx Limited string, 40 characters  
C MVA adresse TaxRegAd Limited string, 40 characters  
Tabell 7. Endrede kolonner
  Navn SQL navn Datatype Gml. datatype
T Ordre Ord    
C Ordrenr hos k/l CSOrdNo Limited string, 40 characters Int32
T Ordredokument OrdDoc    
C Ordrenr hos k/l CSOrdNo Limited string, 40 characters Int32
T Tekst Txt    
C Teksttype TxtTp Int64 Int16
T Aktiv bedriftsprosess ActPrc    
C Function no Func Int32 Int16
T Form Choice FormCh   Future extension
C Form type FormTp Int64 Int8
T EDI-transaksjonslogg EDITrLog    
C Dok.nr DocNo String 40 Int32


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.