Modellendringer versjon 18.10.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 18.10.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Bedrift Frm    
C AutoInvoice standardbruker API-nøkkel AiDefKey Streng 80 Streng 40
         
T Standard avgiftskode StdTxCd    
C Standard avgiftskodenummer StdTxCdNo Streng 15 Streng 4
         
T Bruker Usr    
C AutoInvoice bruker API-nøkkel MavKey Streng 80 Streng 40

Bedriftsdatabase

Tabell 2. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Regnskapstransaksjon (AllAcTr)   View
C Dokument produktnr DocProdNo Streng 40  
C Saldo ikke oppdatert BalUpd Int8  
         
T Aktør Actor    
C Leverandørnr. serie SupSr Int32  
C Contracting, kjøpers referanse CtrBuyRef Int32  
         
T Driftsmiddeltransaksjon PropTr    
C Saldo ikke oppdatert BalUpd Int8  
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Standard flytgruppe DfFlGr Int32  
         
T Kundetransaksjon CustTr    
C Saldo ikke oppdatert BalUpd Int8  
         
T Hovedbokstransaksjon AcTr    
C Dokument produktnr DocProdNo Streng 40  
C Saldo ikke oppdatert BalUpd Int8  
         
T Ordrevedlegg OrdAtt    
C Filnr. FlNo Int32  
         
T Ansvarsenhet 1 - 12 R1-R12    
C Flytgruppe FlGr Int32  
         
T Produkt Prod    
C UNSPSC-nr. UnspscNo Streng 12  
         
T Leverandørtransaksjon SupTr    
C Saldo ikke oppdatert BalUpd Int8  
         
T Oppdatert bilag UpdVo    
C Dokument produktnr DocProdNo Streng 40  
         
T Bilag WaVo    
C Dokument produktnr DocProdNo Streng 40  
Tabell 3. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C AutoInvoice standardbruker API-nøkkel MavDefKey Streng 80 Streng 40
         
T Avgiftskode TxCd    
C SAF-T avgiftskode SfTxCd Streng 15 Streng 2
         
T Avg.kode forklaring VatCdExpl    
C SAF-T avgiftskode SfTxCd Streng 15 Streng 2
         
T Avgiftskode merknad VatCdRem    
C SAF-T avgiftskode SfTxCd Streng 15 Streng 2


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.