Modellendringer versjon 18.00.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 18.00.0.

Katalogdatabase

Tabell 1. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Katalog-indeks Ind    
C Index processing IndPro Int32  
Tabell 2. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Alle tabeller      
C Kontrollsum (Kontrollkolonner) ChSm Obsolete  
         
T Aktiv katalog-prosess ActPrc    
C Prosessnr Prc Identity=True Identity=False

Systemdatabase

Tabell 3. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Systemindeks Ind    
C Index processing IndPro Int32  
Tabell 4. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Alle tabeller      
C Kontrollsum (Kontrollkolonner) ChSm Obsolete  
         
T Aktiv systemprosess ActPrc    
C Prosessnr Prc Identity=True Identity=False
         
T Aktiv sesjon ActSes    
C Sesjonsnr Ses Identity=True Identity=False
         
T Tidligere sesjon TrmSes    
C Sekv.nr SeqNo Identity=True Identity=False

Bedriftsdatabase

Tabell 5. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedriftsindeks Ind    
C Index processing IndPro Int32  
         
T Heltalls-bedriftsvariabel IntFVar    
C Filnr. FlNo Int32  
Tabell 6. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Alle tabeller      
C Kontrollsum (Kontrollkolonner) ChSm Obsolete  
         
T Aktiv bedriftsprosess ActPrc    
C Prosessnr Prc Identity=True Identity=False
Tabell 7. Omdøpte kolonner
  Navn SQL-navn Gammelt navn Gammelt SQL-navn
T SyncEngine kontrollinformasjon SECtrlInf    
C MDM datatype MdmDataTp Master Data Management datatype  
C MDM operasjons-ID OpId Master Data Management operasjons-ID  
C MDM forrige snapshot-ID PrevSnapId Master Data Management forrige snapshot-ID  
C MDM behandling MdmPrc Master Data Management behandling  
C MDM snapshot-ID SnapId Master Data Management snapshot id  
         
T SyncEngine Meta Information SEMtInf    
C MDM datatype MdmDataTp Master Data Management datatype  
C MDM slettet versjonsnr. MdmDelVer Master Data Management slettet versjonsnr.  
C MDM operasjons-ID OpId Master Data Management operasjons-ID  
C MDM public ID MdmPubId Master Data Management public ID  
C MDM status MdmPrc Master Data Management status  
C MDM synk. versjonsnr. MdmSyncVer Master Data Management synk. versjonsnr.  
C MDM versjonsnr. MdmVer Master Data Management versjonsnr.  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.