Modellendringer versjon 17.10.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 17.10.0.

Katalogdatabase

Tabell 1. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Service-konto SvcAcc    
C Passord Passw Streng 300 Streng 128
Tabell 2. Slettede kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Change log ChLog    
C AccessGroupChange AccGrCh    
C ReportNo RepNo    
C GeneralCommandNo CmdNo    
C MiscellaneousFunctionNo MiscFNo    

Systemdatabase

Tabell 3. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Adgangsgruppe AccGr    
C Access BLOB AccB BLOB Skjult
         
T Connect applikasjonsadgang ConnectAppAcc    
C Linjenr LnNo Int32 Primærnøkkel
C Bedriftsnr FrmNo Int32  
C Sort.sekv.nr Srt Int32  
         
T Systemendringslogg ChLog    
C Tjenestenr. SvcNo Int64  
C Behandlingsnr. OpNo Int64  
         
T Overvåkningspunkt N/A Memory-tabell  
C Gr. 1 N/A Streng 80  
C Gr. 2 N/A Streng 80  
Tabell 4. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Adresse integrasjon AdInt    
C Passord Psw Streng 300 Streng 128
         
T Connect applikasjonsadgang ConnectAppAcc    
C Bedriftsgruppenr FrmGr   Primærnøkkel
C Adgangsgruppenr AccGr   Primærnøkkel
         
T E-postinnstillinger EmlCfg    
C SMTP-passord SmtpPass Streng 300 Streng 128
         
T Systemopplysninger SysData    
C VUD systembruker passord VudSUsrPwd Streng 300 Streng 128
         
T Bruker Usr    
C Passord Passw Streng 300 Streng 128
         
T Overvåkningspunkt N/A Memory-tabell  
C Sekv.nr N/A I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Overvåkningspunkt-definisjon TOvDf    
C Gr. 1 Gr1 Streng 80 Int32
C Gr. 2 Gr2 Streng 80 Int32

Bedriftsdatabase

Tabell 5. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Inngående betalingslinje APVipPl    
C AutoPay logg sekv.nr. SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Betaling elementindeks PayIdx Int32 Primærnøkkel
C Betalingslinje elementindeks PayLnIdx Int32 Primærnøkkel
C Betalers kontonr. PayAcc Streng 35  
C Proprietærkode PrpCd Streng 40  
C Navn PayNm Streng 80  
C Adresselinje PayAd Streng 60  
C Postnr PayPNo Streng 40  
C Betalers postnr. PayPArea Streng 60  
C Fakturanr InvoNo Streng 20  
C Kreditnotanr. CrNtNo Streng 20  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Inngående betaling ekstratekst APVipTxt    
C AutoPay logg sekv.nr. SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Betaling elementindeks PayIdx Int32 Primærnøkkel
C Betalingslinje elementindeks PayLnIdx Int32 Primærnøkkel
C Tekstnr TxtNo Int32 Primærnøkkel
C Strukturert elementindeks StrElIdx Int32  
C Opprinnelse TxtOrig Int32  
C Melding Txt Streng 200  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Hovedbok periodesaldoer (AcBalV)   View
C Kontonr AcNo Int32 Primærnøkkel
C År Yr Int16 Primærnøkkel
C Periode Pr Int16 Primærnøkkel
C IB AmOb Desimaltall  
C Beveg. AmFlow Desimaltall  
C UB AmCb Desimaltall  
C IB mengde QtyCb Desimaltall  
C Beveg. mengde QtyFlow Desimaltall  
C UB mengde QtyCb Desimaltall  
         
T Avgiftskode merknad VatCdRem    
C SAF-T avgiftskode SfTxCd Streng 2 Primærnøkkel
C Spesifikasjonstype SpecTp Int32 Primærnøkkel
C Merknadsnr. RemNo Int32 Primærnøkkel
C Merknad Rem Streng 200  
C Levert fortegn DelSign Int32  
C Forventet fortegn ExpSign Int32  
C Remark processing RemProc Int32 Fremtidig utvidelse
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Avgiftstermin merknad TxTrmRem    
C Merknad Rem Streng 200 Primærnøkkel
C Norsk beskrivelse NoDescr Streng 260  
C Engelsk beskrivelse EngDescr Streng 260  
C Remark processing RemProc Int32 Fremtidig utvidelse
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 6. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Regnskapstransaksjon (AllAcTr)   View
C AutoPay logg sekv.nr. ApLSeqNo Int32  
C Betaling elementindeks PayIdx Int32  
C Betalingslinje elementindeks PayLnIdx Int32  
C Strukturert elementindeks StrElIdx Int32  
         
T Aktør Actor    
C Lev.pref. 2 SupPre2 Int32  
C Fakturanotat tekstnr. InvNtTxtNo Int32  
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Inngående kreditnotaserie IncCrSr Int32  
C Fakturanotat tekstnr. InvNtTxtNo Int32  
         
T Kundetransaksjon

Åpen kundepost

CustTr

OpCustTr

   
C Remittert beløp i valuta RemCAm Desimaltall  
C AutoPay logg sekv.nr. ApLSeqNo Int32  
C Betaling elementindeks PayIdx Int32  
C Betalingslinje elementindeks PayLnIdx Int32  
C Strukturert elementindeks StrElIdx Int32  
         
T Innfordringsavtale DColAg    
C Fakturadistribusjon InvDistr Int32  
         
T EDI-feilmelding EDIErr    
C Ordredok.nr. OrdDocNo Int32  
C Kundedok.nr. CsDocNo Int32  
         
T Filarkiv FlArch    
C File Service fil-ID FSFlId Streng 40 Ingen lesetilgang
         
T Avg.kode forklaring VatCdExpl    
C Merknadsnr. RemNo Int32  
C Merknadsnr. 2 RemNo2 Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Bilag

Oppdatert bilag

WaVo

UpdVo

   
C AutoPay logg sekv.nr. ApLSeqNo Int32  
C Betaling elementindeks PayIdx Int32  
C Betalingslinje elementindeks PayLnIdx Int32  
C Strukturert elementindeks StrElIdx Int32  
Tabell 7. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Ordre

Ordredokument

Ord

OrdDoc

   
C Vår ref. OurRef Streng 60 Streng 20
C Deres ref. YrRef Streng 60 Streng 20
         
T Aktør Actor    
C Passord ePsw Streng 300 Streng 128
C Deres ref. YrRef Streng 60 Streng 20
C Kundepref. 2 CustPre2 I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Bankpartner BPart    
C Passord Passw Streng 300 Streng 128
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Passord kortbetaling CardPwd Streng 300 Streng 128
         
T Kundedokument CsDoc    
C Deres ref. YrRef Streng 60 Streng 20
         
T Innfordringsavtale DColAg    
C Innfordring passord Psw Streng 300 Streng 128
         
T Dokument Doc    
C Passord Psw Streng 300 Streng 128
         
T E-Dokument informasjon EDocInfo    
C Passord Psw Streng 300 Streng 128
         
T E-postinnstillinger bedrift EmlCfgFrm    
C SMTP-passord SmtpPass Streng 300 Streng 128
         
T Mal Templ    
C Passord Psw Streng 300 Streng 128
         
T Maltype TemplTp    
C Passord Psw Streng 300 Streng 128
         
T Altinn Altinn (Obsolete)  
C Passord Psw Streng 300 Streng 128
         
T Resultat/balansekolonne N/A Memory-tabell  
C Sekv.nr N/A I bruk Fremtidig utvidelse
Tabell 8. Slettede kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedriftendringslogg ChLog    
C AccessGroupChange AccGrCh    
C ReportNo RepNo    
C GeneralCommandNo CmdNo    
C MiscellaneousFunctionNo MiscFNo    


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.