Modellendringer versjon 17.00.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 17.00.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedrift Frm    
C Demobedrift i Visma.net DemoVNet Int8 Skjult

Bedriftsdatabase

Tabell 2. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Kundeposter sammendrag (CustCurBal)   View
C Kundenr CustNo   Primærnøkkel
C Saldo OutAm    
C Seneste bilagsdato LtVoDt    
C Antall åpne poster NoOpenEnt    
C Eldste forfallsdato OldDueDt    
         
T Leverandørposter sammendrag (SupCurBal)   View
C Lev.nr SupNo   Primærnøkkel
C Saldo OutAm    
C Seneste bilagsdato LtVoDt    
C Antall åpne poster NoOpenEnt    
C Eldste forfallsdato OldDueDt    
Tabell 3. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Regnskapstransaksjon

Kontoutskriftstransaksjon

Hovedbokstransaksjon

(AllAcTr)

AcStmtTr

AcTr

  View
C Avstemmingsstatus RecSt Int32  
         
T Aktør Actor    
C Fødselsdato BirthDt Int32  
         
T AutoReport arkiv ARArch    
C Mva. godkjenningsstatus VatAppSt Int32  
         
T Bankpartner BPart    
C Avviksdager avstemming RecDDays Int8  
         
T Bunt

Oppdatert bunt

WaBnd

UpdBnd

   
C Regn.dok.nr. InAcDocNo Int32  
Tabell 4. Omdøpte kolonner
  Navn SQL-navn Gammelt navn Gammelt SQL-navn
T Innfordringsavtale DColAg    
C Bilagsserie manuell matching DCorVoSr Bilagsserie for korreksjoner DCorVoSr
         
T Fri informasjon 1 FreeInf1    
C Fri informasjonstype 2 (Fri info. 1) FrInfTp2 Fri informasjonstype 2  
C Fri informasjonstype 3 (Fri info. 1) FrInfTp3 Fri informasjonstype 3  
         
T Fri informasjon 2 FreeInf2    
C Fri informasjonstype 2 (Fri info. 2) FrInfTp2 Fri informasjonstype 2  
C Fri informasjonstype 3 (Fri info. 2) FrInfTp3 Fri informasjonstype 3  
         
T Fri informasjon 3 FreeInf3    
C Fri informasjonstype 2 (Fri info. 3) FrInfTp2 Fri informasjonstype 2  
C Fri informasjonstype 3 (Fri info. 3) FrInfTp3 Fri informasjonstype 3  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.