Modellendringer versjon 16.01.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 16.01.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Ingen endringer

Bedriftsdatabase

Tabell 1. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Hovedbokstransaksjon AcTr    
C Mva.grunnlag kontonr. BasAcNo I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Regnskapstransaksjon (AllAcTr) View  
C Mva.grunnlag kontonr. BasAcNo I bruk Fremtidig utvidelse
Tabell 2. Omdøpte tabeller
  Navn SQL-navn Gammelt navn Gammelt SQL-navn
T OSS mva-meldingslogg EsTxStmtL E-tjeneste mva-meldingslogg EsTxStmtL
T OSS avgiftstermin EsTxTrm E-tjeneste avgiftstermin EsTxTrm


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.