Modellendringer versjon 16.00.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 16.00.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Standard avgiftskode StdTxCd    
C Standard avgiftskodenummer StdTxCdNo Streng 4 Primærnøkkel
C Navn Nm Streng 250  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 2. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Aktiv sesjon ActSes    
C Redigeringscache BLOB EdChB BLOB  
         
T Tidligere sesjon TrmSes    
C Sesjonstype SessType Int32  
         
T Vindu Win    
C Oppsett Json LayJson BLOB  

Bedriftsdatabase

Tabell 3. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Godkjent avstemming vedlegg ApRecAtt    
C Avstemmingsnr. RecNo Int32 Primærnøkkel
C Filnr. FlNo Int32 Primærnøkkel
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Avg.kode forklaring VatCdExpl    
C År Yr Int16 Primærnøkkel
C Avg.term. TrmNo Int16 Primærnøkkel
C SAF-T avgiftskode SfTxCd Streng 2 Primærnøkkel
C Spesifikasjonstype SpecTp Int32 Primærnøkkel
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
C Forklaring Expl Streng, ubegrenset  
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 4. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bokføringsregel-kriterie AcRule    
C Null-mva.sats ZeroVatRt Int8  
         
T AutoReport arkiv ARArch    
C Valideringsstatus ValSt Int32  
C Mva-melding svarstatus VatRepSt Int32  
  Norsk mva-melding behandling VatRepProc Int32  
C KID-kode CID Streng 30 Fremtidig utvidelse
C SWIFT-kode SwftCd Streng 11 Fremtidig utvidelse
C ISO-kode ISO Streng 3 Fremtidig utvidelse
C IBAN IBAN Streng 35 Fremtidig utvidelse
C Rapportbehandl. RepProc Int32 Fremtidig utvidelse
C Kvittering for mva-melding VatRepRecp BLOB  
         
T Driftsmiddeltransaksjon PropTr    
C VAT base account no. BasAcNo Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C EORI-nummer EoriNo Streng 20  
         
T Kundetransaksjon

Åpen kundepost

CustTr

OpCustTr

   
C Innfordring utestående rente i valuta DColIntCur Desimaltall  
C Innfordring utestående gebyr i valuta DColFeeCur Desimaltall  
         
T Innfordringsavtale DColAg    
C Aktivert - BOOL Memory-kolonne
         
T Hovedbokstransaksjon AcTr    
C VAT base account no. BasAcNo Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Betalingslinje BPmtLn    
C Belastet beløp i kontovaluta ActAmAcC Desimaltall  
         
T Avgiftstermin TxTrm    
C Norsk mva-melding behandling VatRepProc Int32  
         
T (Regnskapstransaksjon) (AllAcTr)   View
C VAT base account no. BasAcNo Int32 Fremtidig utvidelse
Tabell 5. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T AutoReport arkiv ARArch    
C Bankkonto BGiro I bruk Fremtidig utvidelse
C Beløp Am I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Kundetransaksjon

Åpen kundepost

CustTr

OpCustTr

   
C Innfordring utestående rente DColInt Fremtidig utvidelse I bruk
C Innfordring utestående gebyr DColFee Fremtidig utvidelse I bruk
         
T Hovedbokskonto Ac    
C Mva-spesifikasjon TxSpec I bruk Fremtidig utvidelse


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.