Modellendringer versjon 15.10.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 15.10.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedrift Frm    
C Integrasjonsstatus IntStat Int32  
Tabell 2. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Formularelement FormEl    
C Tekst/parametre Txt Streng 500 Streng 240

Bedriftsdatabase

Tabell 3. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bokføringsregel-kriterie AcRule    
C Kreditnota CrNt Int8  
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Antall godkjenningssteg NoAppStp Int32  
C Utelat fra godkjenningsflyt ExAppFw Int32  
         
T Innfordringsavtale DColAg    
C Bilagsserie for oppgjør StlmVoSr Int32  
C Regnskapsfører behandling AcProc Int32  
C Kontakt behandling LiaProc Int32  
C AutoCollect behandling AutColPr Int32  
C Ansvarsenhet 1 R1 Int32  
C Ansvarsenhet 2 R2 Int32  
C Ansvarsenhet 3 R3 Int32  
C Ansvarsenhet 4 R4 Int32  
C Ansvarsenhet 5 R5 Int32  
C Ansvarsenhet 6 R6 Int32  
C Ansvarsenhet 7 R7 Streng 40  
C Ansvarsenhet 8 R8 Streng 10  
C Ansvarsenhet 9 R9 Streng 10  
C Ansvarsenhet 10 R10 Streng 10  
C Ansvarsenhet 11 R11 Streng 10  
C Ansvarsenhet 12 R12 Streng 10  
         
T Hovedbokskonto Ac    
C Mva-spesifikasjon TxSpec Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Ordredokumentlinje-tillegg OrdDocLnAd    
C Ordrelinjereferanse OrdLnRef Streng 30  
         
T Ordrelinje-tillegg OrdLnAd    
C Ordrelinjereferanse OrdLnRef Streng 30  
         
T Bilag

Oppdatert bilag

WaVo

UpdVo

   
  Dokument mva.sats DocVatRt Desimaltall  
Tabell 4. Endrede tabeller
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Innfordringsavtale DColAg I bruk Fremtidig utvidelse
Tabell 5. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T E-post mal EmTpl    
C Emne Sub Streng 500 Streng 240
C Vedleggsnavn AttNm Streng 500 Streng 240
         
T Kundetransaksjon

Åpen kundepost

CustTr

OpCustTr

   
C Innfordring sendt dato DColSDt I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring sendt kl. DColSTm I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring svarstatus DColRSt I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring siste endret dato DColLUDt I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring siste endret kl. DColLUTm I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring saksnr. DColCNo I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring sakstype DColCT I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring status DColSt I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring liste DColLst I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring restbeløp DColRAm I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring utestående rente DColInt I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring utestående gebyr DColFee I bruk Fremtidig utvidelse
C Sak brukerstatus DColUsrSt I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring status sendt dato DColUsrSDt I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring status sendt kl. DColUsrSTm I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring brukerbekreftelse DColUsrR I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring matching sendt dato DColMSDt I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring matching sendt kl. DColMSTm I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring matching beløp DColMAm I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring matching bekreftelse DColMR I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordrings-ID DColId I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring valideringsstatus DColValSt I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Bilag

Oppdatert bilag

WaVo

UpdVo

   
C Innfordring sendt dato DColSDt I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring sendt kl. DColSTm I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring beløp DColAm I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordring svarstatus DColRSt I bruk Fremtidig utvidelse
C Innfordrings-ID DColId I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Bilagsart VoTp    
C Innfordring bilagsart DColVoTp I bruk Fremtidig utvidelse
Tabell 6. Slettede kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Kommentar
T Innfordringsavtale DColAg    
C Kun inkasso ColOnly Int8 Flyttet til AutoCollect behandling-domain
C MVA-registrert VatTp Int8 Flyttet til AutoCollect behandling-domain
C Kontakt, fakturaansvarlig LiaInvQ Int8 Flyttet til Kontakt behandling-domain
C Kontakt, remitteringsrapport LiaRemR Int8 Flyttet til Kontakt behandling-domain
C Kontakt, ordrebekreftelse LiaOrdC Int8 Flyttet til Kontakt behandling-domain
C Kontakt, innfordringsliste LiaList Int8 Flyttet til Kontakt behandling-domain
C Kontakt, web-ansvarlig LiaWeb Int8 Flyttet til Kontakt behandling-domain
C Regnskapsfører, fakturaansvarlig AcInvQ Int8 Flyttet til Regnskapsfører behandling-domain
C Regnskapsfører, remitteringsrapport AcRemR Int8 Flyttet til Regnskapsfører behandling-domain
C Regnskapsfører, ordrebekreftelse AcOrdC Int8 Flyttet til Regnskapsfører behandling-domain
C Regnskapsfører, innfordringsliste AcList Int8 Flyttet til Regnskapsfører behandling-domain
C Regnskapsfører, web-ansvarlig AcWeb Int8 Flyttet til Regnskapsfører behandling-domain
C Utenlandske debitorer ForDebts Int8 Flyttet til AutoCollect behandling-domain
C Fakturaer i utenlandsk valuta ForCur Int8 Flyttet til AutoCollect behandling-domain
C Sperret Susp Int8 Flyttet til AutoCollect behandling-domain
C Automatisk overføring til AutoCollect AutoTrf Int8 Flyttet til AutoCollect behandling-domain
C Bruk "Utleveres til aktørnr" UActorNo Int8 Flyttet til AutoCollect behandling-domain
C Oppdater oppgjørsbunt automatisk AutSUpdB Int8 Flyttet til AutoCollect behandling-domain
C Ansvarsenhetstype OrgUnitTp Int32 Erstattet av R1 - R12
C Ansvarsenhet RNo Streng 40 Erstattet av R1 - R12


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.