Modellendringer versjon 15.01.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 15.01.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Bedrift Frm    
C Land ISO-kode CtryISO I bruk Fremtidig utvidelse

Bedriftsdatabase

Tabell 2. Endrede tabeller
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Bokføringsregel-handling AcRuleAct I bruk Fremtidig utvidelse
T Bokføringsregel-kriterie AcRule I bruk Fremtidig utvidelse
T E-post dokumentsending DocDelEm I bruk Fremtidig utvidelse
Tabell 3. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Regnskapsdokument vedlegg InAcDocAtt    
C Filnavn FileNm I bruk Fremtidig utvidelse
         
T E-post mal EmTpl    
C Emne Sub I bruk Fremtidig utvidelse
C Vedleggsnavn AttNm I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Bilag

Oppdatert bilag

WaVo

UpdVo

   
C Bokføringsregelnr. AcRuleNo I bruk Fremtidig utvidelse


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.