Modellendringer versjon 14.01.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 14.01.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Ingen endringer

Bedriftsdatabase

Tabell 1. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T (Regnskapstransaksjon)

Driftsmiddeltransaksjon

Kundetransaksjon

Hovedbokstransaksjon

Åpen kundepost

Åpen leverandørpost

Leverandørtransaksjon

Oppdatert bilag

Bilag

(AllAccTr)

PropTr

CustTr

AcTr

OpCustTr

OpSupTr

SupTr

UpdVo

WaVo

   
C Opprinnelig bilagsnr. OrVoNo I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Kundedokument CsDoc    
C AutoInvoice dokument-ID MavDocId I bruk Fremtidig utvidelse
C AutoInvoice-status MavStat I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Leveringsalternativ DelAlt    
C Ordre match behandling OrdMaProc I bruk Fremtidig utvidelse


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.