Modellendringer versjon 13.00.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 13.00.0.

Katalogdatabase

Tabell 1. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Service-konto SvcAcc    
C Passord Passw Streng 128 Streng 32

Systemdatabase

Tabell 2. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Ventende Master Data Management synk.informasjon til klient CliPndSeMt    
C Nr PK Int32 Primærnøkkel
C Master bedriftsnr. MstFrmNo Int32  
C Tabellnr TblNo Int64  
C Utelat flagg-verdi ExclFl Int32  
C Oppdateringstype UpdTp Int8  
C MDM datatype MdmDataTp Int32  
C Ansvarsenhetstype OrgUnitTp Int32  
C Fremmednøkkel heltall FkInt32 Int32  
C Fremmednøkkel streng (lengde 10) FkStr10 Streng 10  
C Fremmednøkkel streng (lengde 40) FkStr40 Streng 40  
C Gamle utelatelsesflagg OldExclFl Int32  
C Nye utelatelsesflagg NewExclFl Int32  
C Status Status Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
C Gammel informasjon OldInfo Streng 50  
C Ny informasjon NewInfo Streng 50  
         
T Ventende Visma Transaction Storage-endringer til klient CliPndVsCh    
C Primærnøkkel PK Int32 Primærnøkkel
C Master bedriftsnr. MstFrmNo Int32  
C Tabellnr TblNo Int64  
C Oppdateringstype UpdTp Int8  
C Visma Transaction Storage datatype VsDataTp Int32  
C Kildens primærnøkkel SrcPK Streng 40  
C Status Status Int32  
C Gammel informasjon OldInfo Streng 50  
C Ny informasjon NewInfo Streng 50  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 3. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Jobb Job    
C Foregående jobbnr PreJobNo Int32  
C Forrige kjøredato PrvRnDt Int32  
C Forrige kjørekl. PrvRnTm Int16  
         
T Jobbutførelse JobEx    
C Bedriftsnr FrmNo Int32  
C Fremdrift Prg Int32  
C Planlagt kjøredato SchDt Int32  
C Planlagt kjørekl. SchTm Int16  
C Rader som lyktes RwSuc Int32  
C Rader som feilet RwFai Int32  
C Parameters accepted ParAc Int32 Fremtidig utvidelse
C Parameters rejected ParRej Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Overvåkningspunkt-bedriftsadgang TOvFrmAcc    
C Brukernavn Usr Streng 24  
Tabell 4. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Adresse integrasjon AdInt    
C Passord Psw Streng 128 Streng 32
         
T Bruker Usr    
C Passord Passw Streng 128 Streng 32
         
T E-postinnstillinger EmlCfg    
C SMTP-passord SmtpPass Streng 128 Streng 32
         
T EBF opplysninger EftInf    
C EBF-system passord EftPsw Streng 64 Streng 50
C Avstemming, passord BankPsw Streng 64 Streng 50
         
T Jobbutførelse JobEx    
C Execution status ExSt Fremtidig utvidelse  
         
T Systemopplysninger SysData    
C VUD systembruker passord VudSUsrPwd Streng 128 Streng 32
Tabell 5. Slettede tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Task overview user access TOvUsrAcc    

Bedriftsdatabase

Tabell 6. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Innkommende sporing InTrk    
C Ordrenr OrdNo Int32 Primærnøkkel
C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Sporings-ID TrkId Streng 80  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Ordredokumentlinje-tillegg OrdDocLnAd    
C Ordredok.nr. OrdDocNo Int32 Primærnøkkel
C Ordredok.linjenr. DocLnNo Int32 Primærnøkkel
C Bokføringsinformasjon AcCost Streng 250  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Ordredokumentlinje-notat OrdDocLnNt    
C Ordredok.nr. OrdDocNo Int32 Primærnøkkel
C Ordredok.linjenr. DocLnNo Int32 Primærnøkkel
C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Notat Nt Streng 250  
C Notat-pref. NtFl Int32  
C Inng. dok. type InDocTp Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Ordredokument-notat OrdDocNt    
C Ordredok.nr. OrdDocNo Int32 Primærnøkkel
C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Notat Nt Streng 250  
C Notat-pref. NtFl Int32  
C Inng. dok. type InDocTp Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Ordrelinje-tillegg OrdLnAd    
C Ordrenr OrdNo Int32 Primærnøkkel
C Linjenr OrdLnNo Int32 Primærnøkkel
C Bokføringsinformasjon AcCost Streng 250  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Ordrelinje-notat OrdLnNt    
C Ordrenr OrdNo Int32 Primærnøkkel
C Linjenr OrdLnNo Int32 Primærnøkkel
C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Notat Nt Strring 250  
C Notat-pref. NtFl Int32  
C Inng. dok. type InDocTp Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Ordre-notat OrdNt    
C Ordrenr OrdNo Int32 Primærnøkkel
C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Notat Nt Streng 250  
C Notat-pref. NtFl Int32  
C Inng. dok. type InDocTp Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Utgående sporing OutTrk    
C Ordredok.nr. OrdDocNo Int32 Primærnøkkel
C Sekv.nr SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Sporings-ID TrkId Streng 80  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Visma Transaction Storage - ventende transaksjoner VsPndTr    
C Primærnøkkel PK Int32 Primærnøkkel
C Visma Transaction Storage datatype VsDataTp Int32  
C Tabellnr TblNo Int64  
C Kildens primærnøkkel SrcPK Streng 40  
C Endringstype ChTp Int8  
C Opplastingsstatus ExpSt Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 7. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Regnskapstransaksjon

Kundedokumentlinje

Kundetransaksjon

Hovedbokstransaksjon

Åpen kundepost

Oppdatert bilag

Bilag

(AllAccTr)

CsDocLn

CustTr

AcTr

OpCustTr

UpdVo

WaVo

  View
C AutoPay betalingsreferanse ApPmtRef Streng 100  
         
T Kundetransaksjon

Åpen kundepost

CustTr

OpCustTr

   
C Forfall inkl. løpedager RfRDt Int32  
         
T AutoReport arkiv ARArch    
C Betalingsmelding PayMsg Streng 1000  
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Leverandørnr. avgiftsoppgjør VatCSup Int32  
C AutoReport behandling ARProc Int32  
         
T Bilagsart VoTp    
C Visma Transaction Storage bilagstype VsVoTp Int32  
Tabell 8. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Aktør Actor    
C Passord ePsw Streng 128 Streng 32
         
T Altinn Altinn    
C Passord Psw Streng 128 Streng 32
         
T Bankpartner BPart    
C Passord Passw Streng 128 Streng 32
C Passord NwPassw Streng 128 Streng 32
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Passord kortbetaling CardPwd Streng 128 Streng 32
         
T Dokument Doc    
C Passord   Streng 128 Streng 32
         
T E-Dokument informasjon EDocInfo    
C Passord Psw Streng 128 Streng 32
         
T E-postinnstillinger bedrift EmlCfgFrm    
C SMTP-passord SmtpPass Streng 128 Streng 32
         
T Mal Templ    
C Passord Psw Streng 128 Streng 32
         
T Maltype TemplTp    
C Passord Psw Streng 128 Streng 32


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.