Modellendringer versjon 12.00.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 12.00.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedrift Frm    
C Visma.net bedrifts-ID VNetCId Int64  
C AutoInvoice bedrift UUID AiCompId String 40 Fremtidig utvidelse
C AutoInvoice standardbruker API-nøkkel AiDefKey String 40 Fremtidig utvidelse
         
T Sideelement SbWin    
C FormAppearance FormAp Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Systemopplysninger SysData    
C Sti SIE-mal SieTPath String 260  
C Landbrukets dataflyt bedrift UUID LDCompId String 40  
         
T Arbeidsområde,

Arbeidsområdevindu,

Vindu

WGr,

WGrWin,

Win

   
C Fokusert tekstfarge BtFoTxCo Int32 Fremtidig utvidelse
C Fokusert bilde BtFoPic String 260 Fremtidig utvidelse
C Fokusert bakgr.farge BtFoBkCo Int32 Fremtidig utvidelse
C Inaktiv side inntrykt tekstfarge IpPrTxCo Int32 Fremtidig utvidelse
C Inaktiv side inntrykt bilde IpPrPic String 260 Fremtidig utvidelse
C Inaktiv side inntrykt bakgr.farge IpPrBkCo Int32 Fremtidig utvidelse
C Inaktiv side fokusert tekstfarge IpFoTxCo Int32 Fremtidig utvidelse
C Inaktiv side fokusert bilde IpFoPic String 260 Fremtidig utvidelse
C Inaktiv side fokusert bakgr.farge IpFoBkCo Int32 Fremtidig utvidelse
C Aktivt sidemerke fokusert tekstfarge ApFoTxCo Int32 Fremtidig utvidelse
C Aktivt sidemerke fokusert bilde ApFoPic String 260 Fremtidig utvidelse
C Aktivt sidemerke fokusert bakgr.farge ApFoBkCo Int32 Fremtidig utvidelse
C FormAppearance FormAp Int32 Fremtidig utvidelse
C ButtonAppearance BtnAp Int32 Fremtidig utvidelse
C BookAppearance BookAp Int32 Fremtidig utvidelse
C TabAppearance TabAp Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Arbeidsområdeelement,

Vinduselement

WGrPrt,

WinPrt

   
C Fokusert tekstfarge BIpFoTxCo Int32 Fremtidig utvidelse
C Fokusert bilde BIpFoPic String 260 Fremtidig utvidelse
C Fokusert bakgr.farge BIpFoBkCo Int32 Fremtidig utvidelse
C Aktivt sidemerke fokusert tekstfarge ApFoTxCo Int32 Fremtidig utvidelse
C Aktivt sidemerke fokusert bilde ApFoPic String 260 Fremtidig utvidelse
C Aktivt sidemerke fokusert bakgr.farge ApFoBkCo Int32 Fremtidig utvidelse
C FormAppearance FormAp Int32 Fremtidig utvidelse
C ButtonAppearance BtnAp Int32 Fremtidig utvidelse
C BookAppearance BookAp Int32 Fremtidig utvidelse
C TabAppearance TabAp Int32 Fremtidig utvidelse

Bedriftsdatabase

Tabell 2. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Aktør Actor    
C Inngående faktura avvikstoleranse % IIDvTlP Decimal  
C Inngående faktura avvikstoleransebeløp IIDvTlAm Decimal  
C AutoInvoice endepunkt-ID AiEpId String 40  
C AutoInvoice endepunkt-skjema AiEpSc String 10  
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Forskuddsbetaling produktnr. PreProd String 40  
C AutoInvoice endepunkt-ID AiEpId String 40  
C AutoInvoice endepunkt-skjema AiEpSc String 10  
         
T Leveringsalternativ DelAlt    
C GTIN item no. EANItmNo String 40  
         
T Ordre Ord    
C Totalt rabattbeløp unntatt fra totalrabatt TDcExTAm Decimal  
C Totalt rabattbeløp unntatt fra totalrabatt (innenl.) TDcExTDAm Decimal  
         
T Avgiftskode TxCd    
C SAF-T avgiftskode SfTxCd String 2  
C Landbrukets dataflyt mva-type LDVatTp String 1  
C Landbrukets dataflyt mva-kategori LDVatCat String 3  
         
T Merverdiavgift Vat    
C Beskrivelse Descr String 80  
         
T Åpen kundepost,

Kundetransaksjon,

Kundedokumentlinje,

Åpen leverandørpost,

Leverandørtransaksjon,

Hovedbokstransaksjon,

Driftsmiddeltransaksjon,

Vareparti,

Reservasjon,

Produkttransaksjon,

Produkttransaksjon før komprimering,

Ordredokumentlinje

OpCustTr,

CustTr,

CsDocLn,

OpSupTr,

SupTr,

AcTr,

PropTr,

ShpBal,

Rsv,

ProdTr,

ProdTr2,

OrdDocLn

   
C Regn.dok.nr. InAcDocNo Int32  
Tabell 3. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Hovedbokskonto Ac    
C SAF-T kontonr SfAcId Omdøpt kolonne

String 4

Gammelt SQL-navn "Nm3"

String 80Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.