Modellendringer versjon 11.10.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 11.10.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Rollesenter-adgangsgruppe RcAccGr   Fremtidig utvidelse
C Rollenr RcRoleNo Int32 Primærnøkkel
C Adgangsgruppenr AccGrNo Int32 Primærnøkkel
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Rollesenter-rolle RcRole   Fremtidig utvidelse
C Rollenr RcRoleNo Int32 Primærnøkkel
C Navn Nm Streng 80  
C Moduler AccFl Int32  
C VUD ID VudStId Streng 40  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Rollesenter-oppsettgruppe RcUsrGr   Fremtidig utvidelse
C Rollenr RcRoleNo Int32 Primærnøkkel
C Layout gr. nr. UsrGrNo Int32 Primærnøkkel
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 2. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Systemopplysninger SysData    
C Windows Message Queue-adresse MsgQueue Streng 260  
C Seneste VUD-endring for bedriftsgrupper VudFrGrCki Ubegrenset streng  
         
T Bedriftsgruppe FrmGr    
C VUD ID VudStId Streng 40  
Tabell 3. Endrede tabeller
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Oppsettsgruppe LtGr Nytt navn Gammelt navn "Brukergruppe"
T Oppsettsgruppe-medlem LtGrMem Nytt navn Gammelt navn "Brukergruppe-medlem"
Tabell 4. Slettede kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Endringsloggdefinisjon ChLogDf    
C VUD Company Group Static Id VudCoGrId Streng 40  
         
T Mappe Fldr    
C VUD Company Group Static Id VudCoGrId Streng 40  
         
T Formular Form    
C VUD Company Group Static Id VudCoGrId Streng 40  
         
T Sideelement SbWin    
C VUD Company Group Static Id VudCoGrId Streng 40  
         
T Periodeintervall standard PerInDf    
C VUD Company Group Static Id VudCoGrId Streng 40  
         
T Rapportadgang RepAcc    
C VUD Company Group Static Id VudCoGrId Streng 40  
         
T Bruker Usr    
C VUD Company Group Static Id VudCoGrId Streng 40  
         
T Vindu Win    
C VUD Company Group Static Id VudCoGrId Streng 40  
         
T Arbeidsområde WGr    
C VUD Company Group Static Id VudCoGrId Streng 40  

Bedriftsdatabase

Tabell 5. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Regnskapsdokument InAcDoc    
C Regn.dok.nr. InAcDocNo Int32 Primærnøkkel
C Opprinnelse InAcDocOr Int32  
C Ekstern dokument-ID ExtDocId Streng 40  
C Dok.dato DocDt Int32  
C Lev.nr SupNo Int32  
C Status InAcDocSt Int32  
C Feil InAcDocErr Int32  
C Faktura-URL InvoURL Streng 260  
C Bilag-URL VoURL Streng 260  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
C Faktura-XML InvoXml Ubegrenset streng  
C Bilag-XML VoXml Ubegrenset streng  
         
T Inngående regnskapsdokument ordre InAcDocOrd    
C Regn.dok.nr InAcDocNo Int32 Primærnøkkel
C Linjenr LnNo Int32 Primærnøkkel
C Ordrenr OrdNo Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
Tabell 6. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Inngående dokument forhåndsreg. serie OrdMaPRVoSr Int32  
C AutoInvoice tilordningsfil AiMapFNm Streng 260  
         
T Dokument Doc    
C Inng. dok. nr. InDocNo Int32  
C Regn.dok.nr. InAcDocNo Int32  
         
T Åpen leverandørpost OpSupTr    
C Remitteres lev.nr RmtSup Int32  
         
T Ordre Ord    
C Foreslått ordretotal brutto IIGOrdSm Desimaltall  
C Regn.dok.nr. InAcDocNo Int32  
         
T Ordrelinje OrdLn    
C Regn.dok.nr. InAcDocNo Int32  
         
T Betalingslinje BPmtLn    
C Remitteres lev.nr RmtSup Int32  
         
T Leverandørtransaksjon SupTr    
C Remitteres lev.nr RmtSup Int32  
         
T Oppdatert bilag UpdVo    
  Remitteres lev.nr RmtSup Int32  
C Inng. dok. nr. InDocNo Int32  
C Regn.dok.nr. InAcDocNo Int32  
         
T Bilag WaVo    
C Remitteres lev.nr RmtSup Int32  
C Regn.dok.nr. InAcDocNo Int32  
Tabell 7. Endrede tabeller
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Inngående dokument InDoc I bruk Fremtidig utvidelse
T Inngående dokumentvedlegg InDocAtt I bruk Fremtidig utvidelse
T Inngående dokumentendring InDocCh I bruk Fremtidig utvidelse
Tabell 8. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Master Data Management processing MdmPrc Obsolete  
         
T Hovedbokskonto Ac    
C SAF-T kontonr Nm3 I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Ordrelinje OrdLn    
C Foreslått beløp IINoInvoAb I bruk Fremtidig utvidelse
C Foreslått pris IIPrice I bruk Fremtidig utvidelse
C Foreslått rabatt-% IIDcP I bruk Fremtidig utvidelse
C Foreslått rabattbeløp IIDcAm I bruk Fremtidig utvidelse
C Foreslått antall IIAm I bruk Fremtidig utvidelse
C Foreslått mva.beløp IIVatAm I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Produkttransaksjon ProdTr    
C Inng. dok. nr. InDocNo I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Produkttransaksjon før komprimering ProdTr2    
C Inng. dok. nr. InDocNo I bruk Fremtidig utvidelse
         
T Bilag WaVo    
C Inng. dok. nr. InDocNo I bruk Fremtidig utvidelse


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.