Modellendringer versjon 11.00.0

Dette emnet inneholder en oversikt over alle modellendringene i Visma Business versjon 11.00.0.

Katalogdatabase

Ingen endringer

Systemdatabase

Tabell 1. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Visma.net-status IntegrSt    
C Integrasjon IntegrNm Int32 Primærnøkkel
C Bedriftsnr FrmNo Int32 Primærnøkkel
C Type InAcTyp Int32 Primærnøkkel
C Status InAcSt Int32 Primærnøkkel
C År Yr Int16  
C Periode Pr Int16  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      

Bedriftsdatabase

Tabell 2. Nye tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Ordredokument leveringslogg OrdDocDeLo    
C Ordredok.nr. OrdDocNo   Primærnøkkel
C Linjenr LnNo   Primærnøkkel
C Utskriftsdestinasjon PrnDst    
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Dok. leveringsdato CreDt Int32  
C Dok. leveringstid CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
C Dok. leveringstid i ms CreTmms Int32  
         
T SyncEngine kontrollinformasjon SECtrlInf    
C MDM datatype MdmDataTp Int32 Primærnøkkel
C MDM behandling MdmPrc Int32  
C MDM snapshot-ID SnapId Int32  
C MDM forrige snapshot-ID PrevSnapId Int32  
C MDM operasjons-ID OpId Streng 40  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Visma.net AutoPay logg APLog    
C Nr SeqNo Int32 Primærnøkkel
C Bankkonto BGiro Streng 35  
C Identifikasjon FileId Streng 80  
C Filtype APType Int32  
C Status APSt Int32  
C Opprinnelse APOrig Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Inngående dokument InDoc   Fremtidig utvidelse
C Inng. dok. nr. InDocNo Int32 Primærnøkkel
C Inng. dok. opprinnelse InDocOr Int32  
C Inng. dok. type InDocTp Int32  
C Inng. dok. status InDocSt Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Inngående dokumentendring InDocCh   Fremtidig utvidelse
C Inng. dok. nr. InDocNo Int32 Primærnøkkel
C Endringsnr ChNo Int32 Primærnøkkel
C Ekstern dokument-ID AiDocId Streng 40  
C Endret tid i millisek. ChTmms Int32  
C Dok.dato DocDt Int32  
C Inng. dok. endringsstatus InDocChSt Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
         
T Inngående dokumentvedlegg InDocAtt   Fremtidig utvidelse
C Inng. dok. nr. InDocNo Int32 Primærnøkkel
C Endringsnr ChNo Int32 Primærnøkkel
C Vedleggsnr AttNo Int32 Primærnøkkel
C Vedleggstype AttTp Int32  
C Kontrollkolonner (beskrevet nedenfor)      
  Fil data FileData Ubegrenset streng  
         
         
         
  Kontrollkolonner      
C Endret dato ChDt Int32  
C Endret kl ChTm Int16  
C Endret av bruker ChUsr Streng 24  
C Redigeringsstatus LckSt Int8  
C Prosessnr ChPrc Int32  
C Kontrollsum ChSm Int32  
C Opprettet dato CreDt Int32  
C Oppr. kl CreTm Int16  
C Opprettet av bruker CreUsr Streng 24  
         
Tabell 3. Nye kolonner i eksisterende tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T Aktør Aktør    
C IBAN IBAN Streng 35  
C Girotype GiroTp Int32  
C Bokføringsinformasjon AcCost Streng 250 Fremtidig utvidelse
C AvtaleGiro-melding DebMess Streng 40  
         
T AutoReport arkiv ARArch    
C Bankkonto BGiro Streng 35 Fremtidig utvidelse
C Betalingsreferanse PayRef Streng 50 Fremtidig utvidelse
C Beløp Am Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Forvallsdato DueDt Int32 Fremtidig utvidelse
C Periode AcPr Int16 Fremtidig utvidelse
C Avg.term. TaxTerm Int16 Fremtidig utvidelse
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Bokføringsinformasjon AcCost Streng 250 Fremtidig utvidelse
C Master Data Management behandling MdmPrc Int32  
C IncomingInvoiceDeviationTolerancePercent IIDvTlP Desimaltall Fremtidig utvidelse
C IncomingInvoiceDeviationToleranceAmount IIDvTlAm Desimaltall Fremtidig utvidelse
         
T Land Ctry    
C Fakturagebyrgrense på bruttordre InvoAmGo Desimaltall  
         
T Dokument Doc    
C Ordrenummer OrdNo Int32  
C Ordrematchingstatus OrdMaSt Int32  
C Dokumentpreferanser DocPref Int32  
C XML-data XmlD Ubegrenset streng  
         
T Dokumentkobling DocLink    
C Ordrelinjenr. OrdLnNo Int32 Fremtidig utvidelse
C Fakturanummer InvoNo Streng 20 Fremtidig utvidelse
C Fakturadato InvoDt Int32 Fremtidig utvidelse
C Forvallsdato DueDt Int32 Fremtidig utvidelse
C KID KID Streng 30 Fremtidig utvidelse
C Antall NoInvoAb Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Pris i valuta Price Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Rabattprosent DcP Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Rabattprosent i valuta DcAm Desimaltall Fremtidig utvidelse
C Beløp i valuta Am Desimaltall Fremtidig utvidelse
         
T Ordre Ord    
C IncomingInvoiceProposedOrderSumNetInCurrency IINOrdSum Desimaltall Fremtidig utvidelse
C IncomingInvoiceProposedVatAmountInCurrency IIVatAm Desimaltall Fremtidig utvidelse
C VismaId WfId Int32 Fremtidig utvidelse
C OrderStatus3 OrdPrSt3 Int32 Fremtidig utvidelse
C IncomingDocumentNo InDocNo Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Ordrelinje OrdLn    
C IncomingInvoiceProposedQuantity IINoInvoAb Desimaltall Fremtidig utvidelse
C IncomingInvoiceProposedPriceInCurrency IIPrice Desimaltall Fremtidig utvidelse
C IncomingInvoiceProposedDiscountPercent IIDcP Desimaltall Fremtidig utvidelse
C IncomingInvoiceProposedDiscountAmountInCurrency IIDcAm Desimaltall Fremtidig utvidelse
C IncomingInvoiceProposedAmountInCurrency IIAm Desimaltall Fremtidig utvidelse
C IncomingInvoiceProposedVatAmountInCurrency IIVatAm Desimaltall Fremtidig utvidelse
         
T Ordredokument OrdDoc    
C Opprinnelig utskriftsdestinasjon PrnDst Int32  
C Dok. leveringsstatus DocDelSt Int32  
C Ordrestatus 3 OrdPrSt3   Fremtidig utvidelse
         
T Betalingslinje BPmtLn    
C Betalingsreferanse PmtRef Streng 40  
         
T Pris- og rabattmatrise PrDcMat    
C Opplysning Inf Streng 260  
         
T Produkttransaksjon ProdTr    
C Ordretype OrdTp Int8  
C IncomingDocumentNo InDocNo Int32 Fremtidig utvidelse
         
T Produkttransaksjon før komprimering ProdTr    
C Ordretype OrdTp Int8  
C IncomingDocumentNo InDocNo Int32 Fremtidig utvidelse
         
T SyncEngine Meta Information SEMtInf    
C Fremmednøkkel streng (lengde 10) FkStr10 Streng 10  
C Fremmednøkkel streng (lengde 40) FkStr40 Streng 40  
C Ansvarsenhetstype OrgUnitTp Int32  
C Ekstern ID ExtId Streng 100  
C MDM operasjons-ID OpId Streng 40  
C Synkroniseringsforsøk (antall) SyncAttCnt Int32  
         
T Bilag WaVo    
C IncomingDocumentNo InDocNo Int32 Fremtidig utvidelse
         
Tabell 4. Endrede kolonner
  Navn SQL-navn Type/egenskap Gammel type/egenskap
T AutoReport arkiv ARArch    
C Rapporttype TrmNo Int32 Int16
         
T Bedriftsopplysninger FrmData    
C Ordrebehandling 3 OrdPro3 Kolonne gitt nytt navn Gammelt SQL-navn "OrdDPro"
Tabell 5. Slettede tabeller
  Navn SQL-navn Type Egenskap
T SyncEngine snapshot information SESnapInf    


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.