Lageravstemming

I denne delen finner du en veiledning til hvordan du sporer logistikkflyten til regnskap.

Avstemming av lagerverdi vs. regnskapsføring er en viktig del av økonomistyringen i en bedrift. I denne veiledningen vil vi vise hvordan du kan konfigurere Visma Business til å bruke disse kontrollene.

Funksjonaliteten består av to deler:


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.