Arbeidsområdeskriver

Angir hvilken Skriveroppsett som skal foreslås per Arbeidsområdeelement, for Bruker som tilhører ulik Skrivergruppe.

Denne tabellen inneholder de samme kolonnene som tabellen Vindusskriver pluss feltet Arb.omr.nr fremst i primærnøkkelen.

Informasjonen leses samtidig som oppsettet.

Som standard brukes Skriveroppsett fra tabellen Arbeidsområdeelement.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.