Vinduselement

Inneholder én rad for hvert sideelement i et Vindu-oppsett.

Hvilke felt som fylles ut på hver rad, avhenger av feltet Sideel.type.

Sideelementer legges vanligvis til og endres gjennom kommandoer i kategorien Design.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.