Merverdiavgift

Inneholder én rad for hver avgift, med satser og kontoer.

Refereres til i tabellene Avgiftskode og Avgiftskode-automatpostering.

Hvis bedriften oppfyller vilkåret for "mva-kompensasjon", angir du dette i feltene Mva-behandl., Debet mva komp. og Kredit mva komp..Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.