Oppsettsgruppe

Inneholder én rad for hver Oppsettsgruppe.

Kan brukes til å begrense Mappe, oppsett, Rapport og Endringsloggdefinisjon til Bruker.

Hvis Visma User Directory-integrasjon er aktiv, se også Integrating Visma User Directory with Visma Business.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.